OBJAVLJEN TRETJI JAVNI RAZPIS ZA JAVNA DELA 2016

V okviru prerazporeditev sredstev aktivne politike zaposlovanja je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo dodatna sredstva za izvajanje javnih del v letu 2016 v višini 1,2 milijona evrov in z Zavodom RS za zaposlovanje pripravilo novo, tretje javno povabilo za izbor programov javnih del.

Tretje povabilo je odprto od 13. 5. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2016.

Na tretje javno povabilo bodo lahko oddali ponudbe neprofitni delodajalci, ki bodo izvajali programe javnih del na naslednjih področjih:
– kmetijstvo
– vzgoja in izobraževanje, šport
– okolje in prostor
– kultura
– socialno varstvo
– drugi programi javnih del
Področja izvajanja javnih del določa Katalog programov javnih del.

V programe javnih del, ki bodo izbrani na tem javnem povabilu, se bo lahko vključilo 220 dolgotrajno brezposelnih oseb. Prednost pri vključevanju bodo imele tiste dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Za javna dela bo ministrstvo v letu 2016 v okviru vseh javnih povabil skupaj namenilo 34 milijonov evrov za vključitev 6.220 dolgotrajno brezposelnih oseb.

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/na-voljo-se-1,2-milijona-eur-za-javna-dela-2016

Padec števila brezposelnih se nadaljuje

Padec števila brezposelnih oseb se je nadaljeval tudi v aprilu. Konec aprila je bilo tako na zavodu 105.453 brezposelnih kar je skoraj za deset tisoč oseb manj kot konec aprila lani. V prvih štirih mesecih letos se je zaposlilo 32.057 oseb, od tega več kot 10.000 mladih. V letošnjem letu je za programe aktivne politike zaposlovanja skupaj z evropskimi sredstvi na voljo več kot 100 milijonov evrov.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1939/7921/

Nazaj na vrh