Objavljeni razpisi – Start-up socialna podjetja Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018

Včeraj je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani MGRT objavljen Javni razpis za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016 do 2018″.  Z razpisom MGRT v višini 1,907 mio EUR, bo z do 20.000 € / socialno podjetje (nepovratnih sredstev) podprtih 95 socialnih podjeti v zagonski fazi, od tega vsaj 25 mladinskih zadrug, ki jih bodo ustanovili mladi do 29 leta starosti.

Rok za prejem ponudb: 15.07.2016
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba: Potrebne dodatne informacije na telefonski številki: 01 400 3459 in na e-pošti: krunoslav.karlovcec(at)gov.si in nena.dokuzov(at)gov.si
Razpisna dokumentacija: Javni razpis

 

Razpisna dokumentacija

 

Poslovni načrt

Razpisano sredstev: največ do 1.907.824,86 EUR
Drugi podatki: Razpisana sredstva največ do 1.907.824,86 EUR
• za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR,
• za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR, od tega za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR.

 

Maksimalna višina subvencije je 20.000 EUR.
 

Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.

 

Obveščanje

Ministrstvo bo, najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, posredovalo vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije. Rezultati javnega razpisa za izbor operacij so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Socialni podjetniki in podjetnice, sadaj pa v akcijo !

Vir: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1068

Nazaj na vrh