Odgovori kandidatnih list na Zadružni manifest 2014

V Zadrugah Slovenije, Zavodu Socialni inkubator in Slovenskim forumom socialnega podjetništva smo prosili kandidatne liste v celoti (in/ali kandidatk in kandidatov), da opredelijo do Zadružnega manifesta in nam javijo ali ga podpirate, ter ali lahko v primeru njihove izvolitve v Evropski parlament računamo na njihovo pripravljenost za sodelovanje na v manifestu navedenih področjih.

Odgovore objavljamo spodaj:

KANDIDATNA LISTA ODGOVOR

 

Kacin KONKRETNO v imenu liste Kacin KONKRETNO se vam zahvaljujem za poslano sporočilo in vam sporočam, da kandidati in kandidatke podpirajo ideje in ključne cilje Zadružnega manifesta ter se veselijo prihodnjega sodelovanja z vami.

 

Piratska stranka Pirati podpiramo vašo pobudo in tudi sam pripravljen sodelovati z vsemi deležniki v tem procesu. Kooperative in zadružništvo odraža tudi naše poglede na razvoj v Sloveniji in celotni EU.

 

Sanjska služba Sanjska služba je družbeno političen eksperiment, ki želi pokazati političnim elitam in državljanom, da obstajajo demokratične alternative za spremembo obstoječega sistema. Naše zaveze so jasne in zelo bazične. V duhu eksperimenta se izven teh zavez vsebinsko ne opredeljujemo, izvoljeni kandidati pa bodo v evropskem parlamentu uporabljali spletno platformo za soodločanje, ki jim bo s pomočjo argumentov strokovnjakov in državljanov pomagala oblikovati stališča do posameznih vprašanj in problematik.

 

DL Odgovor Emine Hadžić, kandidatke DL: Podpiram vaš manifest. Želim vam veliko uspeha pri delu in zadovoljstva.

 

Združena levica V Združeni levici absolutno podpiramo vaš manifest zadružništva, saj kot zagovorniki demokratičnega ekološkega socializma zagovarjamo zadružništvo in kooperative kot model pošpešitve gospodarskega razvoja in odpiranja novih delovnih mest. Tud v našem programu, kjer zagovarjamo tudi zeleni preboj, zadružništvo in kooperativo podpiramo in tako lahko pri nas, naših kandidatih in naši evropski povezavi Evropske levice računate na sodelovanje in širjenje ter uveljavljanje idej zadružništva in kooperative.

 

SD V imenu predsednika dr. Igorja Lukšiča in kandidatne liste Socialnih demokratov vam sporočamo, da podpiramo vaš Zadružni manifest. Socialni demokrati želimo še intenzivneje delati na spodbujanju zadružništva in socialnega podjetništva, zato se veselimo prihodnjega sodelovanja.

 

DeSUS Ivo Vajgl, kot nosile liste DeSUS podpira Zadružni manifest, saj gre za moderen in daljnosežen dokument, ki celostno obravnava pomembne razvojne cilje za Evropo v celoti, kot so trajnostni razvoj, socialna povezanost, pametna gospodarske rast, inovacije in opolnomočenje socialno ranljivih skupin.

 

PS Odgovor nosilca liste PS Jožeta Mencigerja: Povsem se strinjam z idejami v zadružnem manifestu, ne vidim razlogov za samo eno kapitalistično obliko organizacij v gospodarstvu, to je delniško družbo, v kateri odločajo le lastniki kapitala, delavci pa postajajo nekakšen reprodukcijski material, ki ga kupiš po najnižji možni ceni, in ga uporabiš, kolikor ga rabiš. Žal smo oblike socialnega podjetništva, dejansko samoupravljanje je bilo zelo blizu temu, zatrli, še prej po drugi svetovni vojni pa smo zatrli tradicionalno zadružništvo, ki ga je v Slovenijo uvedel že J.E. Krek.

 

Solidarnost V stranki Solidarnost ne le načelno, ampak s programskimi zavezami podpiramo vsebine, ki so zapisane v Zadružnem manifestu. V program stranke (10. točka Preambule in 8. točka programa – Socialna pravičnost, medgeneracijska solidarnost, socialno podjetništvo) smo odločno zapisali naše namere in vizijo. Naše sodelovanje v kakršni koli koaliciji in v delu evropskega poslanca ali poslanke bo temeljilo tudi na zahtevi, da se tovrstne vsebine dosledno upoštevajo v politikah države in Unije.

 

   
   
SNS Zahvaljujem se vam za poslani Zadružni manifest, katerega sem z zanimanjem prebral in mirno vam lahko zagotovim, da ga kandidati na kandidatni listi Slovenske nacionalne stranke v celoti podpiramo. Vaša vizija Evrope se absolutna sklada z našimi pogledi, pa ne samo za Evropo, enako velja tudi za Slovenijo. Nekatere rešitve, ki bi omogočile oziroma odprle poti k tej viziji, smo predlagali že v našem programu za volitve v Državni zbor 2011, še bolj pa jih bomo razdelali tudi za verjetno letošnje predčasne volitve. Seveda pa lahko računate s tem, da bomo v Evropskem parlamentu podprli vse aktivnosti, ki bodo omogočile realizacijo treh prednostnih ukrepov, ki jih predlagate, pri čemer se nam zdi prav ozaveščanje in promocija zadružništva med mladimi še posebno pomembno in vsekakor nekaj, kar bi bilo potrebno vključiti tudi v slovenski šolski sistem.

Vsekakor ocenjujem, da bi pri nekaterih zadevah lahko uspešno sodelovali, zato bi me veselilo, če bi se v prihodnjih tednih lahko srečali in pogovorili kako bi lahko skupno pripomogli k temu, da se stvari končno tudi v Sloveniji obrnejo na bolje.

 

Nazadnje osveženo: 21. 5. 2014 ob 13:55.

 

 

Nazaj na vrh