Odvil se je že tretji sejem Pridne roke, tokrat v Ravnah na Koroškem

Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva (SFSP) je skupaj s partnerji iz Koroške v soboto, 16. maja 2015 v Ravnah na Koroškem organiziral 3. sejem Pridne roke. Na sejmu so se predstavila socialna podjetja, zadruge, organizacije in podjetja, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva. S svojimi izdelki in storitvami se je predstavilo 18 razstavljalcev.

prva slika

 

Trenutno je v Sloveniji registriranih 76 socialnih podjetij, 10 izmed njih se jih je predstavilo tudi na sejmu, kjer so z nami delili predstavitve svojih izdelkov in storitev, veliko dobrih jedi smo lahko tudi poizkusili, saj so poskrbeli za degustiranje svojih dobrot. Prav tako so se predstavile tudi zadruge, zavodi, fundacije, zveze, društva, ACT GRUPA (razstavljavec iz Hrvaške) ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, kot glavni sponzor sejma Pridne roke 2015 v Ravnah na Koroškem.

 Z nami so bili:

 • Združenje SLOVENSKI FORUM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA, so.p.
 • ZAVOD PEC Murska Sobota so.p.
 • SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p.
 • Kooperativa DAME, trajnostni turizem in gostinstvo, z.o.o., so.p.
 • NOVI ARMAL, nove oblike proizvodnje in proizvodnja igrač Maribor, z.b.o. so.p.
 • ZELENA DIREKTIVA, Inštitut za razvoj biotske pestrosti in ekološke kulture, so.p.
 • Razvojna zadruga eTRI, ekologija, ergonomija in ekonomija, z.o.o., so.p.
 • Kooperativa ZEBRA, zadruga ZEtiko v Bančništvu in Razvojno Alternativo, z.b.o. so.p.
 • POMELAJ, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o.
 • Zadruga DOBROTE, proizvodnja, predelava in prodaja kmetijskih izdelkov, z.b.o.
 • Fundacija PRIZMA, Fundacija za izboljšanje Zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova
 • Zavod JAZON, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih skupin
 • JAZON Podjetje za turizem, proizvodnjo in storitev d.o.o.
 • Zaposlitveni center RUJ, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov Nazarje
 • Turistično društvo Dravograd
 • Delavska hranilnica
 • Hiška zelišč
 • ACT GRUPA, razstavljavec iz Hrvaške

druga slika

Vzporedno s sejmom se je odvijal FORUM z naslovom: Razvojne možnosti socialnega podjetništva na Koroškem. Pozdravne govore so imeli župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen, strokovna vodja Koroškega medgeneracijskega centra, Marjana Kamnik in predsednica Slovenskega foruma socialnega podjetništva, Dušanka Lužar Šajt.

Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo, je predstavil Vladni strateški projekt spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Na področju socialnega podjetništva imamo zgolj 0,7% delovnih mest, medtem ko je EU povprečje 6,5%, zato je pri nas na tem področju velik potencial. Če v Sloveniji ujamemo povprečje EU v tem sektorju lahko ustvarimo več deset tisoč novih delovnih mest. Za ustvarjanje novih dostojnih delavskih mest obstaja potencial na področju delavskih zadrug kot so potrošniške zadruge (poštena trgovina, lokalne prehranske verige), storitvene zadruge (socialno-varstveni programi, pomoč na domu, medgeneracijski centri, zdravstveno-oskrbovalna dejavnost), stanovanjskih zadrugah (neprofitna najemna stanovanja za mlade), turistične zadruge (poslovno povezovanje lokalnih turističnih ponudnikov, trženje, racionalizacija poslovanja), obrtniške zadruge (povezovanje za skupen nastop na trgu), lokalne razvojne zadruge. Tako ni področja, kjer se zadruge ne bi mogle razvijati.

tretja slika

Mag. Nena Dokuzov iz MGRT je predstavila Podporne programe spodbujanja socialnega podjetništva preko Strateškega projekta Vlade št. 9 – Spodbujanje socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Program ima tri podporne mehanizme za socialno podjetništvo, ki je podprt v OP, je eden od ključnih področij in je eno od področij, na katerega stavijo v naslednjem 7 letnem obdobju, saj je tukaj še ogromno neizkoriščenega potenciala:

 • Podpora MSP v okviru 3. prednostne osi OP EKP (podpora socialnim podjetjem MGRT);
 • Podpora v okviru 9. prednostne osi – socialna vključenost (socialna podjetništvo v pristojnosti MDDSZE in CLLD);
 • Podpora socialnemu podjetništvu v okviru prednostnega področja 6.A (Podpora v naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti).

Karmen Sonjak iz RRA Koroška je predstavila Potenciale razvoja socialnega podjetništva za Koroško. Pri pripravi razvojnega dokumenta RRP-ja za naslednje programsko obdobje, so v dokument tudi vključili projektni predlog Mreža za socialno podjetništvo v Koroški regiji. Izhodišča v RRP-ju za Koroško so, da socialno podjetništvo postane prepoznano kot prioriteta z izzivi in potenciali. Podpira področje zaposlovanja ranljivih skupin in obstaja potencial za ustanavljanje novih kvalitetnih delovnih mest za vse skupine ljudi v regiji. To je povezano z večjo povezanostjo akterjem in zbiranjem osnov za socialne inovacije.

Marjeta Vaupot iz društva Naprej (društvo za razvoj človeških virov in socialnega kapitala) je govorila o Razvojnih možnostih socialnega podjetništva na Koroškem. Uvodoma je predstavila socialno podjetništvo in stanje na tem področju v Sloveniji. Poudarila je, da za razvoj socialnega podjetništva na Koroškem obstajajo potenciali že iz preteklih projektov, trenutni potencial pa predstavljajo: invalidska podjetja, zaposlitveni centri, VDC, društvo Sožitje mežiške doline, LAS, …NPO oz. NVO organizacije.

Sebastjan Pikl iz zadruge Dobrota je predstavil Tekstilnico, uspešno podjetje na Koroškem, ki deluje po načelih socialnega podjetja (so.p.), vendar še trenutno niso socialno podjetje (ker so prevelike zahteve glede na priložnosti, ki bi jih kot socialno podjetje imeli). V podjetju zbirajo stara oblačila in tekstil, ki ga sortirajo in poskušajo dati na trg za ponovno uporabo ali kot nove izdelke

Pri organizaciji dogodka so sodelovali Koroški medgeneracijski center ter Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Generalni pokrovitelj Sejma pridne roke 2015 v Ravnah na Koroškem je DELAVSKA HRANILNICA d.d., Ljubljana.

četrta slika

O socialnem podjetništvu

Socialno podjetništvo je nov socialno-ekonomski in poslovni model, ki lahko v Sloveniji postane inovator socialno-ekonomskih struktur in procesov. Gre za inovativno obliko podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti. Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva (SFSP) je odprta, neodvisna in nevladna institucija, ki združuje obstoječa in novo ustanovljena socialna podjetja, združenja socialnih inkubatorjev, fundacije, raziskovalno-izobraževalne institucije, humanitarne organizacije, nevladne organizacije, posameznike in vse, ki so aktivno vključeni v socialno podjetništvo v Sloveniji.

peta slika

 Od svoje ustanovitve v letu 2011 postaja osrednja nacionalna platforma družbeno ekonomskih sprememb v Sloveniji za povezavo med socialnimi podjetji in tistimi podpornimi institucijami, ki so si zastavile cilj, da spodbujajo socialno podjetništvo in tako postanejo tvorci trajnostno usmerjenih socialno-ekonomskih sprememb v Sloveniji.

SFSP deluje po načelu prostovoljnega članstva. Člani so lahko pravne osebe in posamezniki. Vsakdo z željo, doprinesti k razvoju socialnega podjetništva, je lahko vključen kot partner.

Več fotografij si lahko pogledate na: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.639262716173499.1073741845.140774006022375&type=1

Partnerji dogodka:

Screen Shot 2015-05-19 at 20.46.25

Nazaj na vrh