Odziv Slovenskega foruma socialnega podjetništva na prodajo Mercatorja Agrokorju

V Slovenskem forumu socialnega podjetništva navkljub informaciji o prodaji Mercatorja Akrocorju nadaljujejo z aktivnostmi ustanavljanja potrošniško – dobaviteljske zadruge Naša kooperativa, ki se sicer ne bo imenovala Naš Mercator, ampak bo zasledovala iste cilje: omogočiti slovenskim potrošnikom nakup kvalitetne in cenovno dostopne hrane, pridelane in predelane v Sloveniji na eni strani in zagotavljanje odkupa, po pravičnih prodajnih cenah slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane.

Vanjo bodo v primeru uresničevanja napovedi o odpuščanju povabili tudi odpuščene delavce Mercatorja in skupaj z njimi začeli razvijati prvo nacionalno potrošniško-dobaviteljsko kooperativo v Sloveniji.

V kolikor bodo organi pregona in ostalih državnih inštitucij po prodaji Marcatorja Agrocorju ugotovili morebitne nepravilnosti tako s pravnih, kot s katerih koli drugih vidikov, ki lahko vplivajo na razveljavitev kupoprodajne pogodbe, bodo v Naši kooperativi ponovno razmilsili o sodelovanju pri alternativnem odkupu Mercatorja in njegovem preoblikovanju v delavsko-potrošniško-dobaviteljsko kooperativo.

Nazaj na vrh