Okrogla miza gibanja Oskrbimo Slovenijo – zagotovimo si hrano za jutri, Prekmurje aktiviraj se!

Murska Sobota 25.01.2012 – V gledališki dvorani gradu v Murski Soboti je potekala Okrogla miza Oskrbimo Slovenijo – zagotovimo si hrano za jutri Prekmurje aktiviraj se!. Organizirala sta jo Eko Civilna iniciativa Slovenije in Slovenski forum socialnega podjetništva v sodelovanju  KGZS – Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota in društvom za socialno vključenost Mozaik. Okrogle mize se je udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan. Osrednja tema okrogle mize je bila zagotavljanje prehranske varnosti in lokalne samooskrbe s hrano. Odgovore na izzive s področja prehranske verige v gibanju Oskrbimo Slovenijo vidijo v medsebojnem sodelovanju pridelovalcev, predelovalcev in potrošnikov. Zavzemajo se za vzpostavitev ustreznih kooperativnih poslovnih modelov, ki bodo delovali po načelih socialnega podjetništva in pravične trgovine ter omogočali razvoj nizko maržnih tržnih kanalov za nakup kvalitetne, zdrave, lokalno pridelane in predelane hrane po dostopnih cenah.
Polno dvorano murskosoboškega gradu so v uvodu pozdravili: dr. Stanko Kapun iz KGZ Murska Sobota, Goran Miloševič iz Korenike, dr. Andreja Černak Meglič in mag. Dejan Židan. Minister Židan je spomnil na nedavni Vrh ministrov v Berlinu, kjer so govorili o ključnih izzivih, ki se nanašajo na prehranski sektor po celem svetu. Tam je bilo med drugim izpostavljeno, da bo po projekcijah na svetu vedno več lačnih in da smo dolžni poskrbeti za ustrezno prehransko varnost. Med drugim je minister opozoril na varovanje kmetijskih zemljišč, katerih v Sloveniji ne smemo več izgubiti niti kvadratni meter. Prav tako je opozoril na trajnostno upravljanje z viri, med katerimi najbolj ogrožena prav pitna voda. Opozoril je tudi na pomembno vprašanje, ki ga bomo mogli v prihodnosti rešiti v sektorju proizvodnje hrane in sicer kako bomo na obstoječih kmetijskih zemljiščih nahranili vse Zemljane, s tem, da bomo morali povečati skrb za varovanje okolja ter kmetovati z manj kemičnimi sredstvi. Po besedah ministra je potrebno tudi učinkovito zmanjšati količino hrane, ki jo zavržemo, saj po nekaterih ocenah v EU kar 1/3 hrane konča v smeteh.
Ekocivilno iniciativo in cilje gibanja Oskrbimo Slovenijo so predstavili člani organizacijskega odbora gibanja: Katarina Hölzl, Marjan Kogelnik in Irena Rotar. Rotarjeva je poudarila, da lahko prav vsakdo izmed nas pripomore k večji samooskrbi v Sloveniji, pa naj bo to z pridelavo na vrtičku, gredica ali s pozornim nakupom lokalno pridelane hrane in povabila vse ljudi dobre volje, da se gibanju pridružijo v čim večjem številu. Zakaj je 100% samooskrba pomembna je v predavanju predstavil neodvisni raziskovalec Anton Komat, o pravilni izbiri rastlin in sonaravni pridelavi hrane je predaval ekološki kmetovalec Dejan Rengeo. Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva in  član organizacijskega odbora Oskrbimo Slovenijo je predaval o zagotavljanju lokalne samooskrbe s socialnim podjetništvom in predstavil iniciativo za vzpostavitev lokalne samooskrbne kooperative, ki bo z namenom vzpostavitve nizko »maržnih« tržnih kanalov združevala pridelovalce, predelovalce in potrošnike lokalno pridelane hrane.
Alojz Kavaš iz Korenike je predstavil izkušnje na področju dela z ranljivimi skupinami na trgu dela, predelavo žitaric, sadja in zelenjave in predelavo živil. Peter Čvan iz kooperative Dobrote Slovenije je predstavil izkušnje pri razvoju prodajnih poti za trženje lokalno pridelane hrane. Pomen samooskrbe za Slovenijo je predstavila dr. Vesna Weingerl, članica organizacijskega odbora gibanja Oskrbimo Slovenijo, okroglo mizo je s predavanjem Socialno podjetništvo kot kultura bivanja zaključila Katarina Hölzl, predsednica Slovenskega foruma socialnega podjetništva.
Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je za zagotavljanje večje lokalne samooskrbe s hrano potrebno razviti boljše sodelovanje med pridelovalci, predelovalci in kupci lokalno pridelane hrane z razvojem socialnega podjetništva, ki poleg večje lokalne samooskrbe omogoča kreiranje novih – zelenih delovnih mest. Potrebno je zaščititi vodne vire in kmetijska zemljišča, osvojiti in med državljane razširiti znanje o novih tehnologijah pridelave, ki ne obremenjujejo okolja in zagotavljajo pridelavo kvalitetne in zdrave hrane po dostopnih cenah.
Katarina Hölzl je ob zaključku srečanja povedala, da v Ekocivilni iniciativi in Slovenskem forumu socialnega podjetništva že pripravljajo okrogle mize v vseh večjih Slovenskih mestih in kongres Oskrbimo Slovenijo, ki bo v mesecu marcu potekal v Celju. O pripravah na naslednjo okroglo mizo se že dogovarjajo z dekanom dr. Mihaelom J. Tomanom Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani, kjer bodo gostili predvidoma v mesecu februarju.

Nazaj na vrh