Okrogla miza »Priložnosti socialnega podjetništva« v Litiji

V ponedeljek, 2. aprila, so Javni zavod Mladinski center Litija, Izobraževalni center Geoss in Slovenski forum socialnega podjetništva v prostorih Občine Litija organizirali okroglo mizo z naslovom Priložnosti socialnega podjetništva. Pogovor je povezovala Alenka Urbanc, direktorica Mladinskega centra, ki je predstavila mnenje, zakaj je socialno podjetništvo zanimivo tudi za njihovo organizacijo. Mladi namreč sodijo med ranljive skupine glede možnosti zaposlitve. Socialna podjetja, ki so zavezana k družbeno odgovornemu delovanju, pa v večji meri zaposlujejo ljudi iz ranljivih skupin. S stališča možnosti zaposlovanja in samozaposlovanja je socialno podjetništvo osvetlila tudi Lijana Vidic Ristič, direktorica Območne službe zavoda RS za zaposlovanje iz Trbovelj. Podobno stališče je zavzela še direktorica Izobraževalnega centra Geoss Ivana Šinkovec. Povedala je, da študentje med študijem Organizator socialne mreže prejmejo znanja, ki jih kasneje lahko pripeljejo na pot socialnega podjetništva.

Zakon o Socialnem podjetništvu, ki je stopil  v veljajo z letošnjim letom, je predstavil Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma za socialno podjetništvo. V Sloveniji že imamo prva, čeprav redka podjetja, ki delujejo po načelih socialnega podjetništva. Dve tovrstni podjetji je kot primera dobre prakse predstavil Stevan Stavrevič, predsednik društva DSP Center iz Ljubljane. Udeleženci okrogle mize so se seznanili z Oblačilnico dela in Gostilno dela iz Ljubljane. Pravi, da v Sloveniji težav za socialno podjetništvo ne vidi v pomanjkanju dobrih in inovativnih idej, ampak v trenutnih možnostih, da jih uresničimo. V nekaj zanimivih podrobnostih je opisal sodelovanje z lokalnim okoljem pri vzpostavljanju Gostilne dela. Okoliške prebivalce kot del lokalnega okolja so namreč povabili k sodelovanju v obliki delavnic, kjer so jih najprej povprašali, kašno gostilno želijo imeti v svojem okolju. Po začetnem šibkem odzivu so sodelovanje z njimi razvili do te mere, da so jim kasneje prinesli krožnike za uporabo v gostilni.

Nekatera vprašanja, ki so jih postavljali obiskovalci ob koncu okrogle mize, so pokazala na pomisleke o možnostih za večji razmah novega poslovnega modela. Največ težav so videli v denarju, oziroma kako pridobiti začetni kapital.

Z namenom združevati in povezovati znanja in pobude za razvoj socialnega podjetništva v Litiji je bila ustanovljena inicialna skupina lokalne podružnice Foruma za socialno podjetništvo v Litiji. K sodelovanju v skupini ste  vljudno vabljeni vsi, ki želite prispevati k razvoju socialnega podjetništva v Litiji. Oglasite se na mc.litija@gmail.com .

Nazaj na vrh