Okrogla miza Oskrbimo slovenijo – zagotovimo si hrano za jutri, aktivno sodeluj tudi ti

Ekocivilna iniciativa (EKOCi) in Slovenski forum socialnega podjetništva sta v sredo 14.12.2011 v prostorih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru organizirala okroglo mizo za naslovom Oskrbimo slovenijo – zagotovimo si hrano za jutri, aktivno sodeluj tudi ti. Namen okrogle mize je bil v osveščanju javnosti o pomenu prehranske samooskrbe v Sloveniji in spodbujanju državljanov in državljank, da se aktivno vključijo v procese, ki bodo prispevali k doseganju 100% samooskrbe s hrano v Sloveniji. Na okrogli mizi so predavatelji predstavili priložnosti za razvoj novih zelenih delovnih mest, nove koncepte povezovanja, poslovni model socialnega podjetništva in primeri dobre praks na področju zagotavljanja lokalne samooskrbe s hrano v Sloveniji.

Okrogle mize se je udeležilo 240 udeleženk in udeležencev.

Strateški cilji projekta:

 1. Na pozitiven način z etičnimi in poštenimi načeli udejanjiti prehransko samooskrbo v Sloveniji in prispevati k spremembi vrednot in miselnosti krepitve zavesti o nujnosti prevzemanja odgovornosti za lastno samooskrbo in samooskbnost lokalnih skupnosti z sonaravnimi načini pridelave hrane: ekološko, biodinamično, permakulturno, miroljubno in ostalimi vrstami sonaravne pridelave hrane.
  Z izobraževalnimi in povezovalnimi aktivnostmi doseči delno ali v celoti oz. največjo možno samoprehransko oskrbo na ravni posameznika, lokalne skupnosti, regije in širše.
 2. Povezati in razviti mrežo posameznikov, civilne iniciative, društva, združenja, lokalne skupnosti, občine, pravne subjekte, medije, kmetijsko stroko, izobraževalne in varstvene ustanove in vse, ki želijo sodelovati in želijo udejanjiti dobre stvari s pozitivnim pristopom za dobro ljudi, narave, živali, energije in kozmusa ter vseh, ki bodo udejanjali samooskrbnost in aktivnosti na svoj način in vsi skupaj za isti cilj.
 3. Udejanjiti aktivnosti za uporabo, menjavo in ohranjanje avtohtonih, tradicionalnih, starih in prilagojenih vrst semen, za ohranitev rastlinskih vrst, kulturne in naravne dediščine ter avtohtonih, tradicionalnih in prilagojenih pasem vseh vrst živali.
 4. Vzpodbuditi različne načine pridelave hrane glede na vrste: začimbe, zelišča, zelenjadarstvo, grmovnice, sadjarstvo, kmetijski zaključen krog in ostale vrste rastlin in glede na velikost površin za gojenje rastlin:
  • v lastnih gospodinjstvih: v loncih, na balkonu, terasi, lastnem vrtu ali lastni ali najeti zemlji);
  • skupinska pridelava hrane: skupinsko vrtičkarstvo, ekovasi, rodovna posestva, eko vrtovih, v šolah in vrtcih ter domovih ostarelih, partnersko kmetovanje in organizirana pridelavo hrane na javnih površinah;
  • kmetijstvo: pridelava hrane v lastnih kmetijah, povezanih kmetijah sodelujočih in na združenih kmetijah povezana tudi z novimi načini življenja.
 5. Vzpodbuditi ohranjanje in izmenjavo tradicionalnih znanj, veščin in dobrin na etičen in pošten način z nenehno nadgradnjo novih znanj in spoznanj v skrbi za sočloveka in sodelujočih, narave in stvarstva za ohranitev Planeta za sedanje in naslednje rodove.
 6. Vzpodbuditi aktivnosti za racionalno rabo virov:kmetijskih površin, pitne vode in ostalih naravnih danosti. Sodelujoči po nepotrebnem ne pozidavajo kmetijskih površin, ohranjajo in širijo rodovitno zemljo, obnavljajo in uporabljajo stare in opuščene objekte, v primeru res potrebne novogradnje pa za gradnjo uporabljajo naravne materiale in gradijo na način , ki minimalno posega v naravo in ne onesnažuje narave.
 7. Organizirati izmenjavo veščin in dobrin sodelujočih, ki bo povezano s prijetnim druženjem v obstoječih infrastrukturnih objektih (Eko tržnicah, gasilskih in kulturnih domovih, centrih, Eko kmetijah..);
  določiti tržni dan (sobota), kjer bo potekalo druženje in menjava veščin in dobrin in druženja zainteresiranih za ta projekt.
 8. Vzpodbujati aktivnosti za ekonomsko, zdravstveno in energetsko neodvisnost, zdravo pitno vodo in za uravnotežen trajnostni razvoj.
 9. Vzpodbujati etično ekonomijo in podpirati razvoj socialnega podjetništva z namenom širitve zaposlovanja v lokalnih skupnostih na področju pridelave in predelave hrane in javna dela za ohranjanje obstoječe infrastrukture ( cesta, mostovi , zgradbe..) naravne in kulturne dediščine ter vzpodbuditi preusmeritev socialnih transferov v konkretne izvedbene projekte na področju zaposlovanj na teh področjih.
 10. Vzpodbuditi izobraževalne institucije za raziskovalne projektne naloge na temo Samooskrbe in razširjanje znanja in praktičnih izkušenj za pridelavo hrane na področjih: domov starejših občanov, vzgojno socialnih zavodov, Osnovnih šol in vrtcev in drugih skupin občanov, ki jim bo stik z rastlinami in zemljo predstavljal zadovoljstvo, gibalne aktivnosti ter terapevtske učinke in pripomogle k osebni in družbeni blaginji.

KONČNI CILJ: večina prebivalcev Slovenije bo samooskrbna s hrano delno ali v celoti; z zelišči, začimbami, vrtninami, sadjem in z ostalimi dobrinami, ki jih potrebuje za vsakdanjem življenju.
Ljudje bodo ponosno v sodelovanju z soljudmi in v harmoniji z naravo in stvarstvom prevzemali odgovornost za vsakdanje življenje in se zavedali pomena samooskrbnosti.

Pridobljeno znanje in veščine tradicionalnih znanj z nadgradnjo novosti bodo zadovoljni in ponosni prebivalci Slovenije prenašali naslednjim rodovom za čudovito življenje z stalnim dvigovanjem ravni zavesti posameznikov , družbe in prostora, ki bo omogočala dostojno življenje po meri človeka v sedanjosti in lepega življenja v Sloveniji v prihodnosti.

Nazaj na vrh