Osebna odgovornost za trajnostno prihodnost (s 15. IRDO konference)

15. MEDNARODNA KONFERENCA IRDO O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI (4. – 5. junij 2020, SI-2000 Maribor, Slovenija, EU (na spletu, Zoom)

Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost (ne samo razvoj)

Konferenco je organiziral naš član IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Slovenija, Evropa, in številnimi podpornimi partnerji, vključno z mednarodnimi znanstvenimi akademijami. 50 avtorjev se je predstavilo +70 udeležencem (na spletu) na temo osebne in družbene odgovornosti za trajnostno prihodnost. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, je bila častna pokroviteljica konference.

Teme konference so bile razdeljene na štiri tematska področja: (1) Osebna odgovornost – odgovornost do sebe kot delov družbe, (2) Družbena odgovornost podjetij, (3) Trajnostna prihodnost družbe in njenega okolja, (4) Mladi, starejši in družbena odgovornost. Skupna nit je bila ravnovesje v človekovem odnosu do okolja, družbe, ustvarjanja in potrošnje pod odgovornim upravljanjem razvoja družbe in posameznikov v luči Zelenega sporazuma EU in Agende ZN 2030: Spremenimo svet s 17 Cilji trajnostnega razvoja, ki so jih leta 2015 sprejele skoraj vse države. Družbena odgovornost nikakor ni omejena na korporacije, ampak vključuje vse deležnike svetovne družbe – da človeštvo premaga trenutne krize, ki jih povzroča neoliberalno uničenje trga in demokracije.

15. Mednarodne IRDO konference o družbeni odgovornosti se je udeležilo tudi Združenje Socialna ekonomija Slovenije. Miro Mihec je predstavil prispevek z naslovom Kupujem odgovorno – Osebna etika in odgovorno potrošništvo. Povzetki vseh avtorjev bodo kmalu objavljeni na spletni strani www.irdo.si, tukaj pa naj navedemo nekaj misli.

 • Vsi v dobavni verigi (od proizvodnje do distribucije in prodaje) so osebno odgovorni za trajnostno prihodnost. Zdravje človeka in narave je bistvenega pomena, zato moramo prenehati proizvajati in prodajati škodljive izdelke. Medtem ko je skoraj vsak človek kupec, potrebujemo nacionalno kampanjo za odgovorno nakup, da bi ozaveščali o odgovornem potrošništvu in odgovorni porabi vsakega posameznika. Primer take kampanje je kampanja Kupujem odgovorno. Pod to blagovno znamko že delujejo tri trgovine, in sicer Zelena japka v Mariboru, Knof skupnost na tržnici Krško in Odgovorna trgovina Natura v Ljubljani. Nekatera podjetja uporabljajo logotip Kupujem odgovorno na embalaži svojih izdelkov (npr. Zadruga Konopko), na promocijskih oz. info materialih (npr. Kooperativa Dame) ali kot izjavo o certifikatu (Zavod Dobri cajti). Primer Potencial Inštitut in Dobra roba d.o.o.
 • Vsak posameznik, mesto, država, narod…je odgovoren za svoj ekološki odtis.
 • Kaj je to etično ogledalo?
 • Družbena-odgovornost je enen od nujnih komponent poslovanja, ne samo konkurenčna prednost.
 • Sami moramo prevzeti odgovornost, če želimo ustvariti družbo obilja.
 • Bolje kot “waste” uporabljati izraz “secondary resource”.
 • Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti za tisto, na kar ima vpliv. Consume less, switch to reuse.
 • Ecodesign – producirati moramo izdelke, ki jih je mogoče popraviti in ne zavreči, ko se pokvarijo.
 • Država mora skrbeti za promocijo, vendar ne samo država, temveč vsi, torej na vseh nivojih mora potekati.
 • Covid-19 umetno ustvarjen. 7 predlogov za odpravo zlorab na področju medicinskih raziskav v prihodnosti je skladnih z načeli družbene odgovornosti.
 • Razmišljati »od mene k nam« in tako tudi delovati. Ne obstaja samo jaz in samo oni (družba).
 • Energija je tista, ki omogoča povezavo različnih sistemov (gospodarskega, okoljskega in drugih).
 • Različni modeli bolj družbeno odgovorne družbe.

Nanizali smo nekaj zanimivih ugotovitev s konference; več o vseh 42-tih prispevkih 50 avtorjev iz 9 držav boste lahko kmalu prebrali na www.irdo.si. Povzetki prispevkov pa so že na voljo http://www.irdo.si/irdo2020/.

Nazaj na vrh