Osnutek novega nacionalnega stanovanjskega programa

V Zavodu Tovarna so v okviru projekta Stanovanjske kooperative po švicarskem vzoru pripravili osnutek novega Nacionalnega stanovanjskega programa.

Program in pripombe najdete na povezavi: http://stanovanjskekooperative.si/zakonodaja/osnutek-nsp-2012-2021. Na Zavod Traven lahko posredujete tudi predloge na pripravljen predlog.

Obiščete lahko tudi blog z razmišljanjem o večjem deležu najemnih stanovanj: http://stanovanjskekooperative.si/category/blog

Na strani www.stanovanjskekooperative.si, lahko izpolnite anketo. Zaradi velikega pomena Nacionalnega stanovanjskega programa vas vabimo, da o možnostih dopolnitve programa in izpolnitvi ankete obvestite tudi druge.

Nazaj na vrh