Participacija v podjetništvu, Knof Sevnica, 4.7.2017

PARTICIPACIJA V PODJETNIŠTVU
Zavod KNOF, Sevnica, 4.7.2017
ob evropskem dnevu socialne ekonomije in zadružništva

V prvem delu so v Inkubatorju socialne ekonomije KNOF Posavja predstavili svoj način delovanja in izzive s katerimi se srečujejo, ki smo jih nato primerjali z izzivi drugih podpornih okolij za socialno ekonomijo, kot je Tkalka. Vsi smo nekako istočasno prišli, da nam občine odrekajo podporo v obliki prostorov, da še vedno ni urejenega sistemske podpore takšnim prostorom in da se bo treba drugače znajti. Vsekakor smo bili zbrani mnenja, da so ta hibridna podporna okolja edinstvena in pomembno prispevajo k zagonu novih podjetij socialne ekonomije, k ozaveščanju na lokalnem nivoju o tem, kaj socialna ekonomija sploh je, pomembno vlogo pa imajo tudi pri povezovanju na regionalnem nivoju.

V drugem delu posveta je Karolina Babič iz CAAP Maribor predstavila zadruge in prenos podjetij na delavske zadruge kot “najvišji standard” participacije v podjetništvu, tako pri upravljanju kot pri lastništvu. Ugotovili smo, da je še vedno premalo poznavanja prednosti zadrug in predsodkov, strahov zaradi tega. Zadruge sicer danes nastajajo v prenovljeni obliki, tudi kot npr. produkcijske zadruge. Participacija zaposlenih pa ima lahko več oblik, Stara šola, zelena trgovina podarjenega, sicer po pravni obliki zavod, je predstavila nov način organiziranosti, soupravljanja in delitve presežkov, ki so ga uvedli znotraj zavoda in ki že povečuje motiviranost zaposlenih in s tem doseganje boljših poslovnih rezultatov. Za povečanjem participacije kot dviga motivacije stoji tudi stroka, ki pravi, da smo ljudje po naravi nagnjeni k pripadnosti in avtonomiji, torej, da smo svobodni, kreativni v varnem, skupnostnem okolju.

Ekipa ZSES

 

 

Nazaj na vrh