Pobuda in poziv Vladi RS v zvezi s pripravo strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami RS

Združenje svetov delavcev Slovenije (ZSDS), Združenje za lastništvo zaposlenih (DEZAP), Slovenski forum socialnega podjetništva (SFSP) in Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo (RISE) smo sprejeli dokument, s katerim pozivamo Vlado Republike Slovenije, da v okviru pripravljajoče se strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami države med drugim:

  1. Temeljito prouči možnosti za širšo uporabo tudi delavskega zadružništva in drugih oblik notranjega lastništva zaposlenih kot alternativnega modela privatizacije državnih podjetij.
  2. Zaveže SDH – Slovenski državni holding:

–  k neposredni uporabi tudi »Kodeksa sodelovanja zaposlenih pri upravljanju družb« (v prilogi) oziroma k njegovi vključitvi kot celote v že sprejeti »Kodeks upravljanja s kapitalskimi naložbami RS«, ter

– k načrtnemu prizadevanju za razvijanje temeljnih oblik sodobne t. i. organizacijske participacije zaposlenih (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, širitev različnih variant notranjega lastništva zaposlenih) v korporativni praksi upravljanih državnih podjetij.

Več lahko preberete tukaj.

Nazaj na vrh