Podjetniška akademija z družbenim učinkom vabi k vpisu

Podjetniške ideje z družbenim učinkom skozi proizvod ali storitev rešujejo družbene izzive oz. probleme v družbi, okolju, naravi in tudi gospodarstvu. V podjetniškem centru KonektOn vabimo k prijavi nosilce podjetniške ideje z družbenim učinkom in njihove ekipe ter posameznike, ki so pripravljeni spoznati in prispevati k procesu snovanja tržne priložnosti, pa nimajo svoje ideje. Skozi 20-urni program usposabljanja in mentoriranja z izkušenimi podjetniki – mentorji bomo skupaj razvili ekonomsko vzdržne poslovne modele za posamezne ideje in jih pripravili za tržni vstop in dolgoročno delovanje.

Podjetniška akademija z družbenim učinkom v organizaciji Javne agencije SPIRIT Slovenija v sodelovanju z lokalnimi partnerji, Javnim zavodom Cene Štupar, Stičiščem podjetniških idej z družbenim učinkom DPLAC, Coworkingom Aurora in podjetniškim centrom KonektOn na treh lokacijah (v Ljubljani, Murski Soboti in na Kozini) ponuja podjetniško znanje za razvoj tržne priložnosti. Program usposabljanja in mentoriranja se bodo na Kozini začel 29. 10 in trajal do 9. 11. 2015, sestavlja pa jih dve 7-urni delavnici, ki se izvedeta ob začetku in koncu akademije, ter vmesno mentoriranje ekip na daljavo s tremi mentorji:
– dr. Karmen Rodman iz podjetniškega centra KonektOn z 18 letnimi izkušnjami na področju managementa, trženja, vodenja ekip in podjetništva;
– Nataša Rupnik iz Izobraževalnega centra Cene Štupar (Stičišče podjetniških idej z družbenim učinkom DPLAC) z dolgoletnimi izkušnjami iz socialnega podjetja Knof (Socialni inkubator Posavja);
– Tomaž Zaman iz Aurora Coworking.

Program podjetniške akademije, ki bo potekal v podjetniškem centru KonektOn, Obrtno industrijska cona Hrpelje 19b na Kozini, vključuje:
– Prvo delavnico, 29. 10. 2015 (7 ur) – Program bo namenjen opredelitvi kupca, njegovega problema in rešitve ter družbenih učinkov te rešitve. Odgovorili bomo na vprašanja, kaj je produkt z družbenim učinkom, pregledali podjetniške ideje posameznih skupin in opredelitev njihov družbeni učinek, oblikovali skupine in postavili poslovni model, zastavili način testiranja kupčevega problema in rešitve na terenu, postavili plan dela.
– Mentoriranje na daljavo – Ekipe na terenu testirajo podjetniško idejo z družbenim učinkom med potencialnimi kupci, učijo se iz ugotovitev in prilagajajo poslovni model. Vsak mentor med prvo in drugo delavnico spremlja ekipe in jim svetuje. Mentoriranje poteka na daljavo (Skype, e-mail, telefon).
– Drugo delavnico, 9. 11. 2015 (7 ur) – Ekipe pripravijo čistopis poslovnega modela za posamezno podjetniško idejo, se pripravajo in trenirajo zaključnoh predstavitev posameznega poslovnega modela, predstavijo zaključen poslovni model in svoj napredek pri razvoju ideje, ob tem pa sodelujoči evalvirajo poslovni model in ga nadgrajujejo skupinsko.

Koga vabimo?
Delavnice so namenjene vsem, ki želijo poglobljeno spoznati socialno podjetništvo in nameravajo razviti poslovno idejo na tem področju ali pri njej sodelovati. Na podjetniško akademijo z družbenim učinkom se lahko prijavijo skupine z že oblikovano podjetniško idejo z družbenim učinkom, kot prijavitelj podjetniške iniciative-skupine lahko nastopi fizična ali pravna oseba zasebnega prava. (Prijava za skupine na povezavi https://docs.google.com/forms/d/1o1mSVMqqukgmSSEquBbntin1Ac3-saGOTqsiFdC3NKU/viewform) Druga vrsta prijave je namenjena posameznikom brez oblikovane ideje z željo po pridobivanju podjetniškega znanja in sodelovanja v že oblikovanih iniciativah. (Prijava za posameznike na povezavi https://docs.google.com/forms/d/1uT6YK9FzlJmioPnDR0kpHD8wpvDHKO1vBXtIjbJ69q8/viewform)

Strokovna komisija (3 mentorji ter predstavnik javne agencije SPIRIT Slovenija) bo na Kozini, tako kot v Ljubljani in Murski Soboti, izbrala vsaj 2 iniciativi z idejami, ki imata največ potenciala. Izbrane ekipe bodo v nadaljevanju promovirali javna agencija SPIRIT Slovenija in lokalni partnerji na promocijskih dogodkih.

Delavnice so za udeležence brezplačne. Rok za prijavo na akademijo na Kozini je 25. 10. 2015, prijave bo nato pregledala vsaj 3-članska strokovna komisija in ocenila prijave tako posameznikov kot skupin. Vsi prijavljeni boste o uvrstitvi na akademijo obveščeni najkasneje 27. 10. 2015 po elektronski pošti, navedeni v prijavi.

Več informacij in pogoje prijave najdete v Javnem povabilu za izbor začetnih podjetniških iniciativ – skupin in posameznikov za vključitev v »Začetno podjetniško akademijo z družbenim učinkom«, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije »Podjetno do družbenih učinkov 2015« (dostopno na povezavi http://www.konekton.net/Portals/18/News/15-10-13%20konekton%20javno%20povabilo%20podjetniska%20akademija.pdf), prav tako pa je za vprašanja in informacije na voljo Karmen Rodman na e-naslovu karmen.rodman@konekton.net, ali telefonski številki 031 303 403.

Podjetništvo z družbenim učinkom dodano vrednost ustvarja z ljudmi in za ljudi! Socialni podjetniki in tisti, ki bi to radi postali, pridružite se. Bilo bo koncentrirano, navdihujoče, konkretno, brezmejno. Ali si upaš vstopiti v odprto podjetniško kulturo?

Nazaj na vrh