Poročilo projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018« in predaja prestolnice francoskemu mestu Strasburg 2019

3. decembra 2018 smo v Mariboru v okviru prvega dne 9. dnevov socialne ekonomije na zaključni konferenci v Hotelu City predstavili rezultate projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018« in ga na svečanem dogodku v Hiši stare trte tudi predali francoskemu mestu Strasbourg.

Poročilo

Slovenija je leta 2018 predsedovala luksemburški deklaraciji skupini evropskih držav na področju socialne ekonomije na iniciativo tedanjega državnega Republike Slovenije v kabinetu predsednika vlade za socialno, zeleno in krožno gospodarstvo Tadeja Slapnika. Posledično je bil Maribor izbran za evropsko prestolnico socialne ekonomije. Izbor se je zgodil tako hitro, da se tako država kot občina nista imeli časa odzvati z nacionalno kampanjo in finančnim budgetom, zato smo predsedovanje in prestolnico izvedli v okviru združenja Socialna ekonomija Slovenije, tehničnega sekretariata in operativno v okviru koordinacijskega odbora voluntersko, v okviru časovnih, kadrovskih in finančnih zmožnosti. Smo pa bili deležni logistične podpore in prevzemanja nekaterih stroškov, predvsem s strani Mestne občine Maribor.

Rezultati

Kot prostovoljci smo dali poudarek na povezovanje socialnih podjetij preko nudenje brezplačnih stojnic na sejmih, vodenih ogledov primerov dobrih praks, rednih mesečnih srečanj ter mapiranja socialnega podjetništva.

V tem letu smo:

  • organizirali več kot 50 dogodkov v Sloveniji
  • 10 dogodkov v tujini
  • vključi več kot 450 posameznikov
  • nagovorili več kot 350 podjetij

Aktivnosti združenja Socialna ekonomija Slovenije so se v letu 2018 prepletali tako z aktivnostmi projekta »S kreativnim vključevanjem za dostojno delo prekarcev« (poročilo si lahko ogledate na tej povezavi) kot z aktivnostmi projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018«.

V tem letu smo izvajali tudi druge aktivnosti po Sloveniji, tudi na nivoju naših podružnic. Pregled  dogodkov si lahko ogledate v Poročilu združenja Socialna ekonomija Slovenije 2018 na tej povezavi.

Izzivi in ugotovitve

Na prvem srečanju 9.1.2018 je bilo veliko udeležencev, saj si je sektor socialne ekonomije od predsedovanja in prestolnice veliko obetal. Ugotovili smo, da so bila pričakovanja predvsem na finančni in strukturni podpori socialnim podjetjem, niso pa le-ta bila pripravljena se veliko vključevati k soustvarjanju pogojev in sprememb za doseganje teh pričakovanj.

Podobno smo opazili tudi pri medijih. Interes je bil velik na začetku in na koncu predsedovanja, medtem ko so pozornost pritegnili tudi večji posamični dogodki, predvsem v obliki intervjujev.

Smernice za naprej

Potrebno bo motivirati socialne podjetnike, da stopijo iz svojega vrtička preživetja in tudi sami prispevajo k ustvarjanju pogojev, da bodo sistemske spremembe izvedljive. Nanazadnje je tisto več ravno družbeni učinek, h kateremu stremimo pri socialni ekonomiji!

Svečana predaja prestojnice Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018 francoskemu mestu Strasbourg 2019 v hiši Stare trte

Zaključne konference projekta »Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 3.12.2018« v hotelu City se je udeležila tudi Sarah Robin, predstavnica Urad visokega komisarja za socialno in solidarnostno gospodarstvo ter socialne inovacije, Ministrstvo za ekološko in solidarnostno tranzicijo Republike Francije, ki je nadomeščala Christophe Itierja, višjega komisarja za solidarnostno gospodarstvo in inovacije. V Hiši stare trte smo ji pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor podžupan Saša Pelko, nekdanji državni sekretar Tadej Slapnik, generalna sekretarka združenja Socialna ekonomije Slovenije in Miro Mihec, vodja projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije v prisotnosti medijev in predali titulo prestolnice, ki jo je Sarah prejela v imenu francoskega mesta Strasbourg.

Nazdravili smo novi prestolnici evropske socialne ekonomije 2019, francoskemu mestu Strasbourg.

Spominski dokument, ki smo ga predali francoski predstavnici.

Foto in zapis:

Miro Mihec

Nazaj na vrh