Posvet o socialnem podjetništvu za nova delovna mesta v lokalnem okolju

Vas zanima kakšne so priložnosti za kreiranje novih delovnih mest v lokalnem okolju? 

Ali je socialno podjetništvo res priložnost za pravična, trajnostna in kakovstna delovna mesta? 

VABIMO VAS NA  POSVET O  PRILOŽNOSTIH IN POTENCIALIH SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA ZA NOVA DELOVNA MESTA V LOKALNEM OKOLJU,

ki bo potekal 5. junija med 18. in 20. uro v Beli dvorani Gradu Rače, Grajski trg 14.

Sektor socialne ekonomije v državah članicah EU predstavlja v povprečju 7% vseh zaposlenih, medtem ko v Sloveniji le 0,7 %. Priložnosti za nova delovna mesta je tako pri nas v tem sektorju še veliko. Pokazalo se je tudi, da se je ta sektor v času krize precej dobro obnesel in je ohranjal delovna mesta, medtem, ko so drugje na veliko odpuščali. Socialno podjetništvo tudi v Sloveniji postaja vse bolj prepoznano in podprto kot priložnost za odpiranje novih delovnih mest v lokalnem okolju. Svoje mesto je našlo tudi v operativnem programu za črpanje evropskih sredstev. S prenosom pristojnosti za socialno podjetništvo na Ministrstvo za gospodarstvo ter z vzpostavitvijo medsektorske koordinacije, ki jo vodi državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade RS verjamemo, da bo sektor v prihodnje še bolj prepoznan kot sektor, ki prispeva k odpiranju trajnostnih delovnih mest, družbenim inovacijam in nenazadnje tudi k povečevanju konkurenčnosti naših lokalnih okolij.

Na posvetu bodo sodelovali:Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvoPredstavitev Vladnega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije Mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za ekonomski razvoj in tehnologijo Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva Dr. Karolina Babič, združenje CAAP, Dušanka Lužar Šajt, Fundacija PRIZMA, Sonja Gavez Center RČVSocialno podjetništvo in Zadružništvo – kakšen čudež je to? Predstavniki socialnih podjetij – Izkušnje iz prve roke (Bike Lab – Matej Obu; ArtMar – Zdenka Borak)

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI.

 

Nazaj na vrh