Posvet: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva

V torek, 10. 5. 2016 je v Ljubljani potekal Regijski posvet na temo: Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v ljubljanski urbani regiji. Posveta, ki so ga organizirali Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se je udeležilo več kot 80 posameznikov in organizacij, ki v socialnem podjetništvu vidijo razvojni izziv in priložnost za razvoj podjetniške ideje.

Minister Zdravko Počivalšek je uvodoma poudaril, da je potrebno socialnemu podjetništvu poiskati bolj primerno ime, ki bi prineslo večjo veljavo v okolju, saj omogoča, da tradicionalne industrije začinimo z več družbene odgovornosti in zatrdil, da ima Vlada z razvojem tega segmenta resne namene, saj ga je skupaj z zadružništvom umestila med strateško pomembne projekte, spremembe zakona o socialnem podjetništvu bodo usmerjene v poenostavitve registracijskih postopkov, država pa bo prevzela tudi  večjo odgovornost pri njegovi promociji.

Direktorica RRA LUR mag. Lilijane Madjar meni, da se socialno podjetništvo v EU v veliki meri naslanja na izkušnje in tradicijo zadružništva ter združenj. Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je bila pred časom deležna izkušenj baskovske kooperative Mondragon, ki temelji na sloganu »humanity at work« (humanost pri delu) kjer gre za podjetniško–družbeno ekonomsko entiteto z globokimi kulturnimi koreninami in poslanstvom ustvariti blagostanje (dobrobit) znotraj družbe preko podjetniškega razvoja in ustvarjanja delovnih mest, pri čemer oblika povezanosti ni na prvem mestu.

Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade je predstavil vladni strateški projekt spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Dodal je, da poteka sistemska ureditev in integracija socialne ekonomije v vse ključne dokumente za pospeševanje podjetništva, ter da je v pripravi Strategija razvoja socialne ekonomije in ekonomske demokracije od 2017 do leta 2027.

Mag. Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo pa je predstavila finančne oblike podpore, ki so namenjene socialnim podjetjem in zadrugam s statusom socialnega podjetja v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, in sicer v obliki subvencij za start-up fazo oziroma zagonsko fazo ter  povratne oblike pomoči (mikrofinanciranja) za fazo rasti in razvoja socialnih podjetij. Prav tako je predstavila ukrepe za vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo ter mentorske sheme z navezavo na ukrepe lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje je predstavila podporo razvoju skupnostnih programov in storitev v socialnih podjetjih in javni razpis Učne delavnice v okviru prednostne naložbe: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva.

Posvet se je zaključil  s predstavitvijo dobrih praks, kjer sta se predstavili socialno podjetje Simbioza Genesis  in Gostilna dela z učno delavnico.

vir: http://www.rralur.si/sl/regija/posvet-spodbujanje-razvoja-socialnega-podjetni-tva-zadru-ni-tva , kjer najdete tudi predstavitve govornikov.

Nazaj na vrh