POSVET: Spodbujanje socialnega podjetništva in zadružništva v Savinjski regiji

Spoštovani,

vabimo vas na regijski strokovni posvet »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Savinjski regiji«, ki bo potekal v torek, 9. februarja 2016, s pričetkom ob 12.00 uri, v Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov 9 v Celju.

Regijski posvet organizira: Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Razvojna agencija Savinjske regije, Stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije, Svet za razvoj nevladnih organizacij Savinjske regije, Mestna občina Celje v sodelovanju s partnerskimi partnerskimi organizacijami.

K sodelovanju in aktivni udeležbi na posvetu vabimo vse, ki želite aktivno prispevati k regionalnem razvoju v Savinjski regiji in verjamete, da lahko z medsebojnim sodelovanjem zagotovimo priložnosti za nove zaposlitve, izkoristimo razvojne potenciale in vzpostavimo podporno okolje za razvoj socialne ekonomije v Savinjski regiji.

Posvet je namenjen predstavnikom:
– gospodarstva, zbornic in interesnih združenj,
– lokalnih skupnosti – občin,
– državnih in lokalnih institucij, ki delujejo na področju socialnega dela in varstva,
– razvojnih agencij in lokalnih akcijskih skupin,
– socialnih podjetij in zadrug,
– mladinskih organizacij in mladinskih centrov,
– nevladnih organizacij in
– civilni družbi.

Program:

12.00 – 12.15 Pozdravni nagovori
Bojan Šrot, župan Mestne Občine Celje
Iva Zorenč, direkotrica Razvojne agencije Savinsjke regije

12.15 – 12.30 Predstavitev vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije
Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade

12.30 – 12.45 Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva in zadružništva
mag. Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo, zadružništvo in ekonomsko demokracijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

12.45 – 13.00 Predstavitev programa Stičišča nevladnih organizacij Savinjske regije
dr. Selma Filipančič Jenko, društvo NOVUS

13.00 – 13.15 Razvoj socialnega podjetništva in zadružništva v lokalni skupnosti
Srečko Prislan, predsednik Sveta za razvoj nevladnih organizacij Savinjske regije

13.15 – 14.15 Predstavitev dobrih praks na področju socialnega podjetništva in zadružništva

Socialno podjetje Center ponovne uporabe, dr. Marinka Vovk
Socialno podjetje Mladinski center Dravinjske doline, Neža Pavlič
Socialno podjetje Servis dela, Katarina Hriberšek
Socialno podjetje Kooperative Ekoci, Irena Rotar
Podjetniški center Pristop Šoštanj, Franci Pečnik

14.15 – 15.15 Potenciali razvoja socialnega podjetništva in zadružništva v Savinjski regiji

Izkoriščanje obnovljivih virov energije: voda, sonce, veter in biomasa
Miro Kočnik, Zeleni razvojni preboj
Lokalna samooskrba s hrano
Denis Ploj, socialno podjetje zadruga Dobrina
Kreiranje delovnih mest za mlade
Jernej Štromajer, socialno podjetje Mladinska zadruga Kreaktor
Socialne storitve in medgeneracijsko sodelovanje
Suzi Kvas, zavod Socio

15.15 – 15.30 Iniciativa za vzpostavitev mreže za razvoj socialne ekonomije v Savinjski regiji – oblikovanje konzorcija za strateško partnerstvo s podpisom Izjave o podpori razvoja socialne ekonomije v Savinjski regiji

15.30 – 16.00 Razprava in zaključek posveta

*Pridružujemo si pravico do sprememb programa.

Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da udeležbo na strokovnem posvetu potrdite na elektronski naslov: E: razvojna.agencija@rasr.si ali T: 03-589-40-82 najkasneje do petka, 5.2.2015 do 12h.

Vljudno vabljeni !

Nazaj na vrh