Potegujte se za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2015!

Spoštovani,

kdor družbene odgovornosti še nima vključene v svojo strategijo, zaostaja za sodobnim napredkom in konkurenčnostjo. Sodoben čas namreč od pravnih oseb vse bolj zahteva, da se zavedajo vplivov, ki jih imajo na okolje in družbo ter vplivov, ki jih okolje in družba povzročata nanje. O tej soodvisnosti in celovitosti družbe  govori koncept družbene odgovornosti (DO), ki se v uspešnih podjetjih in organizacijah ter zavodih vse bolj uveljavlja, o njih pa govorijo tudi pomembnejši evropski dokumenti in usmeritve.

ZAKAJ?

Ker so v svetovnem merilu zlasti podjetja prepoznala, da jim družbeno odgovorno delovanje prinaša številne koristi, kot npr.:

– večja prepoznavnost in ugled v medijih, pri splošni javnosti,  kupcih, dobaviteljih, poslovnih partnerjih,

–  večja motivacija zaposlenih za delo, večja lojalnost zaposlenih, manj absentizma in fluktuacije,

–  več predlogov za inoviranje, izboljšave poslovanja, delovanja,

–  pridobitev novih poslov s strankami, dobavitelji, več nakupov in večja lojalnost potrošnikov,

–  racionalnejša raba virov in s tem zmanjšanje stroškov,

–  več dobička ob izteku leta.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – Horus 2015. Razpis je namenjen podjetjem (mikro, majhnim, srednje velikim, velikim, socialnim podjetjem) in zavodompodjetnikom s slovenskimi koreninami, ki poslujejo v tujini, novinarjem ter ostalim organizacijam in posameznikom, ki delujejo družbeno odgovorno. Iščemo in nagrajujemo celovite pristope pravnih oseb in posameznikov k družbeni odgovornosti.

Razpis so 15. junija 2015 v partnerskem sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami objavili IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Častni pokrovitelj Slovenske nagrade za družbeno odgovornost HORUS 2015 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

KAJ S SODELOVANJEM NA RAZPISU KOT PRAVNA OSEBA PRIDOBITE?

–  S specializiranim vprašalnikom, usklajenim s smernicami ISO26000 in drugimi aktualnimi dokumenti o DO, vam bomo pomagali analizirati vaše stanje DO ter pripraviti poročilo o tem za neodvisne ocenjevalce.

–  Dodatno 2 uri brezplačnega svetovanja organizatorja za prijavo na razpis in/ali uveljavljanje, vzpostavitev ali prenovo strategije družbene odgovornosti v vašem podjetju, zavodu, organizaciji.

–  Posredno izobraževanje ključnega kadra o družbeni odgovornosti, spoznanja dobrih praks drugih podjetij, zavodov za izboljšanje vašega poslovanja.

–  Več objav o vaši organizaciji v medijih.

–  Možnost prejema nagrade Horus 2015 in/ali priznanja Finalist Horus 2015 ter s tem brezplačno uporabo logotipa Horus 2015, povečan ugled vaše pravne osebe v javnosti, med zaposlenimi, potrošniki, poslovnimi partnerji.

–  Brezplačno udeležbo na seminarju Horus 2015 (8.9.2015), kjer boste spoznali vse bistvene informacije o uveljavljanju družbene odgovornosti v vašem poslovnem okolju.

–  20 % popust pri prijavnini, če ste člani organizatorjev in podpornih partnerjev projekta.

Koga vabimo k prijavi na razpis?

–  podjetja (klasična, socialna) in zavode,

–  slovenske podjetniške organizacije/podjetnike v zamejstvu in po svetu,

–  novinarje ter

–  družbeno odgovorne posameznike in organizacije. 

Vabimo vas, da v projektu sodelujete z vašim primerom dobre prakse in delujete z zgledom!
Poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij, zavodov. Dvostopenjsko ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki za razne vidike družbene odgovornosti in predstavniki partnerskih organizacij. Ocenjevanje bo potekalo v dveh ločenih krogih, poudarek pa bo dan celovitim pristopom in projektom, aktivnostim ter spremljanju učinkov. Nagrada HORUS bo letos podeljena že sedmič.

Poslovni klub Horus

Dosedanji prejemniki priznanj in nagrad Horus iz preteklih let so 11. junija 2015 ustanovili Poslovni klub Horus, ki združuje do sedaj prijavljene kandidate za nagrado Horus, omogoča izmenjavo znanja, izkušenj ter dobrih praks in tako povezuje slovenska družbeno odgovorna podjetja. Člani kluba menijo, da je sedaj nastopil čas, da naredimo skupno zavezo Sloveniji in pomagamo tudi drugim podjetjem krepiti družbeno odgovornost. Želimo sodelovati z odgovornimi podjetji in z njimi nadgrajevati naše delo, zato se jim pridružite tudi vi!

Rok za prijavo

Razpisno dokumentacijo za vsako kategorijo prijaviteljev posebej ter ostale informacije o projektu, partnerjih in razpisu najdete na spletnem mestu www.horus.siVlogo do 25. septembra 2015 pošljite na poštni naslov inštituta IRDO v enem tiskanem in enem tiskanemu identičnem elektronskem izvodu (več informacij v razpisu).

Dodatne informacije:

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, GSM: 031 344 883, e-pošta: nagrada.horus@irdo.si

Veselimo se vašega sodelovanja na tem natečaju in promocije vašega primera dobre prakse v slovenski javnosti! 

Razpis za HORUS 2015: 2015 Horus – Pravne osebe – RAZPIS

S spoštovanjem,

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,

predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade

in

Anita Hrast,

direktorica

Nazaj na vrh