POTENCIALI RAZVOJA SOCIALNE EKONOMIJE NA KOROŠKEM

Vabilo na regionalni razvojni forum:
POTENCIALI RAZVOJA SOCIALNE EKONOMIJE NA KOROŠKEM

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite regionalnega razvojnega foruma z naslovom: Potenciali razvoja socialne ekonomije na Koroškem, ki bo potekal v okviru obiska Vlade Republike Slovenije na Koroškem, v sredo 25. marca 2015, s pričetkom ob 11.00 uri, v dvorcu Bukovje v Dravogradu. K sodelovanju in udeležbi vabimo posameznike in posameznice, predstavnike nevladnih organizacij, socialnih podjetij in civilne družbe, ki želite aktivno prispevati k regionalnem razvoju na Koroškem in verjamete, da lahko z medsebojnim sodelovanjem zagotovimo priložnosti za nove zaposlitve, izkoristimo razvojne potenciale in vzpostavimo podporno okolje za razvoj socialne ekonomije na Koroškem.

Program:
11.00 – 11.00 Pozdravni govor
11.10 – 11.25 Predstavitev vladnega strateškega projekta spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije
Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo
11.25 – 11. 40 Podporni programi spodbujanja socialnega podjetništva,
mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
11.40 –  11.55 Potenciali tazvoja socialnega podjetništva za Koroško,
Karmen Sonjak, RRA Koroška
11.55 – 12.05 Razvojne možnosti socialnega podjetništva na Koroškem,
Marjeta Vaupot, Slovenski forum socialnega podjetništva
12.05 – 12.20 Predstavitev Tekstilnice uspešnega socialnega podjetja na Koroškem, Sebastjan Pikl, Zadruga Dobrote
12.20 – 12.35 Podpora nevladnim organizacijam na Koroškem, Katja Podhovnik, Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij
12.35 – 12.55 Vprašanja, pobude in razprava

Zaradi omejenega števila udeležencev vas prosimo, da udeležbo na forumu potrdite na elektronski naslov: E: tatjana.debevec@gov.si ali T: 01-478-1117 najkasneje do torka 24.3.2015 do 12h.

Vljudno vabljeni !

Slovenski forum socialnega podjetništva
Razlagova 22
2000 Maribor
E: info@socialnaekonomija.si
W: www.socialnaekonomija.si
W: www.slo.coop

Nazaj na vrh