Potrebni ukrepi za rešitev prekarnega dela na ravni države. Jih tudi vi podpirate?

Za implementacijo aktivnosti projekta “S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela” so potrebni vsaj trije sistemski ukrepi na ravni države, in sicer:

  1. Zagotovitev možnosti kolektivnega zavarovanja za čas bolniških odsotnosti prekarcev, ki v tem trenutku ni zagotovljen iz naslova nobenega sistemskega vira, ter poenostavitev postopkov za pridobitev in poročanje o porabi tega vira
  2. Oprostitev plačila davkov od dohodka (oz. moratorij na plačilo) za prvi dve leti delovanja po včlanitvi v platformo,
  3. Vsaj 10% davčna olajšava za investitorje v storitve, ki jih izvajajo te ciljne skupine, v kolikor jim uspe pridobiti investitorja (t.i. investicije z družbenim učinkom), kar pa bo omogočeno z realnim vrednotenjem njihovih pravic intelektualne lastnine skozi neposredno interakcijo (peer-to-peer) z deležniki na strani povpraševanja.

 

Operacijo delno financirata ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj na vrh