Poziv k aktivnem sodelovanju v koordinacijski skupini prestolnice

Tehnični sekretariat preko upravnega odbora združenja Socialna ekonomija Slovenije izvaja operativne naloge v zvezi s predsedovanjem Republike Slovenije nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije za socialno ekonomijo. V okviru predsedovanja je Maribor evropska prestolnica socialne ekonomije s svojo koordinacijsko skupino, ki jo želimo oblikovati iz predstavnikov različnih predstavnikov socialne ekonomije: članov sektorja socialne ekonomije, članov podpornega okolja, gospodarstva, družbeno-odgovornih podjetij, ZSES, občine in vlade.

Koordinacijska skupina izvaja tekoče naloge evropske prestolnice socialne ekonomije:

  • Koordinacijska skupina opredeli načrt aktivnosti in dogodkov, ki se bodo odvijali skozi vse leto v mestu Maribor – Evropski prestolnici socialne ekonomije, izvajalce in časovni okvir, način komuniciranja z javnostmi in informiranja širše javnosti;
  • Koordinacijska skupina zaveže predstavnike socialne ekonomije, ki so vključeni v evropske in mednarodne projekte in so del teh dejavnosti tudi dogodki v Mariboru, da na vseh tovrstnih dogodkih (delavnicah, srečanjih, konferencah ipd.) izvajajo promocijo Maribora kot Evropske prestolnice socialne ekonomije;
  • Koordinacijski skupini predseduje predsedujoči Nadzornemu odboru, so-predsedujeta predstavnik tehničnega sekretariata in predstavnik sektorja, ki ga predlagajo člani – predstavniki sektorja in podpornega okolja v Mariboru;
  • Koordinacijska spremlja in poroča izvajanje aktivnosti v okviru Evropske prestolnice socialne ekonomije tehničnemu sekretariatu Nadzornega odbora Luksemburške deklaracije za leto 2018.

Do 3.2. nam na email naslov zdruzenje@socialnaekonomija.si sporočite vaš interes po sodelovanju. Kmalu bomo sklicali sestanek. Redni sestanki bodo vsako drugo sredo v mesecu ob 15. uri na sedežu združevanja Socialna ekonomija Slovenije, Gorkega 34 v Mariboru.

 

 

Nazaj na vrh