Pozor, s 15.3.2018 začnejo veljati spremembe v Zakonu o socialnem podjetništvu

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 15. februarja 2018 sprejel  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A). Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (objava je bila dne 28.2.2018, Uradni list RS, št.13/2018). Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS, št. 54/12 in 45/14).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu

Nazaj na vrh