Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk sprejel predstavnike Slovenskega foruma socialnega podjetništva

V Ljubljani, 15.2.2012. Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je na delovnem srečanju sprejel predstavnike Slovenskega foruma socialnega podjetništva: predsednico Katarino Hölzl, generalnega sekretarja Tadeja Slapnika, člana upravnega odbora Sebastjana Pikla in poslanko ter predlagateljico Zakona o socialnem podjetništvu dr. Andrejo Črnak Meglič. Dr. Danilo Türk je prevzel častno pokroviteljstvo organizacije javne tribune Kako do učinkovite strategije razvoja in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, ki jo bo v mesecu aprilu organiziral Slovenski forum socialnega podjetništva.

Predstavniki Slovenskega foruma socialnega podjetništva so predsedniku dr. Danilu Türku predstavili decembra lanskega leta ustanovljen forum, katerega namen je povezovanje in sodelovanje vseh zainteresiranih za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji.

Foto: Nebojša Tejić


V forumu bodo v mesecu aprilu 2012 organizirali javno tribuno Kako do učinkovite strategije razvoja in podpornih ukrepov za razvoj socialnega podjetništva v Sloveniji, katere namen je spodbuditi razvoj socialnega podjetništva, predstaviti aktualno stanje na področju vzpostavljanja podornih mehanizmov razvoja socialnega podjetništva, predstavitvi stališč do predloga strategije razvoja socialnega podjetništva in podzakonskih aktov iz področja socialnega podjetništva.

Foto: Nebojša Tejić

Na javni tribuni želijo v razpravo o razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji vključiti vse ključne deležnike: predstavnike gospodarske, obrtne in kmetijske zbornice, reprezentativnih sindikatov in združenj občin, pristojnih ministrstev, Državnega zbora RS in Državnega sveta RS, univerz, socialne podjetnike, nevladne organizacije, predstavnike študentske in dijaške organizacije Slovenije, socialno podjetniške inkubatorje, predstavnike bančnega sektorja in potencialnih ustanoviteljev socialno-podjetniških investicijskih skladov, predstavnike medijev in drugo zainteresirano javnost.

Foto: Nebojša Tejić

Predstavniki foruma so se Predsedniku Republike Slovenije dr. Danilu Türku zahvalili za vso podporo, ki jo namenja razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji. Predstavili so mu načrtovane aktivnosti v letošnjem letu, med katerimi bo poleg aktivnega sodelovanja pri pripravi strategije razvoja socialnega podjetništva tudi vzpostavitev organizacijskih in finančnih temeljev za delovanje foruma, izobraževanje in povezovanje socialnih podjetnikov in aktivno sodelovanje pri povezovanju ključnih akterjev razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji in jugo-vzhodni Evropi.

Nazaj na vrh