Prestavljeno – Vabilo na 13. skupščino Združenja Socialna ekonomija Slovenije

Spoštovani!

Zaradi nevarnosti okužbe z novim korona virusom smo skupščino 13.3.2020 odpovedali.

Nov datum bomo sporočili, ko bodo razmere to dopuščale.

Upravni odbor

Na podlagi sklepa K6/7 k 5. točki 6. seje upravnega odbora Združenja in 4. odstavka 12. člena Statuta Združenja Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje sklicujem 14. skupščino združenja, ki bo v petek, 13.03.2020 ob 9.30 uri v stavbi Celjanka na sejmišču Celjskega sejma, Dečkova 1, 3000 Celje..

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti
  2. imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja
  3. potrditev dnevnega reda
  4. potrditev zapisnika redne ? skupščine
  5. volitve in imenovanja v upravni in nadzorni odbor

Morebitne popravke ali dodatne predloge k posameznim točkam dnevnega reda in kandidaturo za volitve sporočite na elektronski naslov lilijana.brajlih@socialnaekonomija.si  do 6.3.2020. Predlog obrazložite in posredujte predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Prosimo, da vašo udeležbo na skupščini potrdite na tem (do 10.3.2020).

Pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo člani/ce Združenja Socialna ekonomija Slovenije so.p., ki jim članarina za 12 mesecev do datuma skupščine še ni potekla.

V primeru vaše odsotnosti, prosim, pooblastite drugo osebo (obrazec je tukaj) in pooblastilo posredujte v pisni ali elektronski obliki do dneva skupščine. Pravne osebe zastopa zakoniti zastopnik, ali od njega pooblaščena oseba.    

 

 

Prijazen pozdrav in vljudno vabljeni.

 

 

Maribor, 3.3.2020                                                                   Lilijana Brajlih, generalna sekretarka

Združenje Socialna ekonomija Slovenije, so.p.

 

 

 

Priloge:

  • Predlog zapisnika redne seje skupščine

Nazaj na vrh