Program Erasmus+: Razpis za zbiranje predlogov 2016 – EAC/A04/2015

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo (EACEA) je v Uradnem listu Evropske Unije objavila Razpis za zbiranje predlogov 2016 – EAC/A04/2015 Program Erasmus+.

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter na letnih delovnih programih Erasmus+ za leti 2015 in 2016. Program Erasmus+ zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Splošni cilj in posebni cilji programa Erasmus+ so navedeni v členih 4, 5, 11 in 16 Uredbe.

Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov

— mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

— skupni magistrski študij Erasmus Mundus

— dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe

Ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

— strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

— koalicije znanja

— koalicije sektorskih spretnosti

— krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

— krepitev zmogljivosti na področju mladine

Ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik

— strukturirani dialog: srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine
Dejavnosti Jean Monnet

— katedre Jean Monnet

— moduli Jean Monnet

— centri odličnosti Jean Monnet

— podpora Jean Monnet združenjem

— mreže Jean Monnet

— projekti Jean Monnet

 

Šport

— partnerska sodelovanja

— mala partnerska sodelovanja

— neprofitne evropske športne prireditve

Upravičenost

 Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine. V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:

Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+:

— 28 držav članic Evropske unije,

— države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,

— države kandidatke EU: Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav. Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Proračun in trajanje projektov

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 1 871,1 milijona EUR, in sicer:

izobraževanje in usposabljanje:                              1 645,6 milijona EUR

mladina:                                                                         186,7 milijona EUR

Jean Monnet:                                                               11,4 milijona EUR

šport:                                                                               27,4 milijona EUR

 Skupni proračun za razpis za zbiranje predlogov in njegova porazdelitev sta okvirna in se lahko v primeru spremembe letnih delovnih programov Erasmus+ spremenita. Potencialne prijavitelje pozivamo, naj redno spremljajo letna delovna programa Erasmus+ in njune spremembe, objavljene na spletni strani: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm glede razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezni ukrep v okviru razpisa.

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev.

Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljnjem besedilu se iztečejo ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

Ključni ukrep 1

Mobilnost posameznikov na področju mladine                                                                         2. februar 2016

Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja                               2. februar 2016

Mobilnost posameznikov na področju mladine                                                                          26. april 2016

Mobilnost posameznikov na področju mladine                                                                      4. oktober 2016

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus                                                                              18. februar 2016

Dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe                                                              1. april 2016

Ključni ukrep 2

Strateška partnerstva samo na področju mladine                                                                   2. februar 2016

Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine                        26. april 2016

Strateška partnerstva samo na področju mladine                                                                  4. oktober 2016

Koalicije znanja, koalicije sektorskih spretnosti                                                                     26. februar 2016

Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja                                       10. februar 2016

Krepitev zmogljivosti na področju mladine                                                                               2. februar 2016

  1. julij 2016

Ključni ukrep 3

Srečanje mladih in oblikovalcev politik na področju mladine                                                2. februar 2016

  1. april 2016
  2. oktober 2016

Ukrepi Jean Monnet

Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti                       25. februar 2016

Ukrepi na področju športa

Partnerska sodelovanja, ki se nanašajo izključno na evropski teden športa 2016            21. januar 2016

Partnerska sodelovanja, ki se ne nanašajo izključno na evropski teden športa 2016           12. maj 2016

Mala partnerska sodelovanja                                                                                                           12. maj 2016

Neprofitne evr. športne prireditve,ki se nanašajo izključno na evr. teden športa 2016  21. januar 2016

Neprofitne evr. športne prireditve,ki se ne nanašajo na evr. teden športa 2016                  12. maj 2016

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi nalogami, so na voljo v vodniku za prijavitelje Erasmus+ na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sl.htm

 Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov, v njem izraženi pogoji za sodelovanje in financiranje pa se v celoti uporabljajo za ta razpis.

Nazaj na vrh