Opis aktivnosti, delavnic in usposabljanj v okviru projekta “S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela”

Združenje Socialna ekonomija Slovenije izvaja transnacionalni projekt z naslovom »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela prekarcev« MGRT ESS, ki predvideva aktivacijo in socialno vključenost ciljne skupine prekarnih delavcev s pomočjo blockchain tehnologij.

Za izvedbo aktivnosti je predvidena nova pravno-organizacijska oblika zadruge z uporabo visokotehnološkega orodja, tj. blockchain platforme, za podporo aktivaciji, dostopu na trg in dostopu do storitev za prekarce/prekarne delavce, ki jih zanje lahko izvaja zadruga in ki jih v fazi dostopa do trga najbolj potrebujejo.

Projekt traja do 30. 11. 2018.

Za namen delovanja e-kooperative se ustanavlja Zadruga odgovorni ustvarjalci z.b.o. so.p. s sedežem v Mariboru in vzpostavlja platforma na www.create-responsible.eu.

 

V okviru projekta bodo izvedena brezplačna usposabljanja iz naslednjih področij.

1. Štiri kreativne delavnice (laboratorijski koncept) za oblikovanje projektnih ekip, z namenom razvoja inovativnih idej, krepitve kompetenc in opolnomočenje mikro- in samostojnih podjetnikov ter samozaposlenih v kulturnih in kreativnih industrijah za vstop na trg ter posameznikov za dostop do trga dela; predvidena so mentorstva, izobraževanja, usposabljanja in vodena svetovanja.

Predvideni termini in lokacije delavnic RESPONSIBLE LABS for creators (od 17. do 20. ure):

>> VEČ IN PRIJAVE NA DELAVNICE RESPONSIBLE LABS for creators          

                                                                                 

2. Štiri delavnice za vertikalna in specifična področja (npr. kulturne in kreativne industrije, umetnost, novinarstvo, prevajalske zadruge) za predstavitev dobrih praks in sooblikovanje možnih rešitev socialne vključenosti in aktivacije prekarcev skozi zadružni model), predvidena so mentorstva, izobraževanja, usposabljanja in vodena svetovanja;

Predvidene lokacije delavnic:

  • MURSKA SOBOTA, 9. 10. 2018: Sproščeni do uspeha, odkrijte svoje potenciale s Katarino Hölzl;
  • TRBOVLJE, 11. 10. 2018: Me2me in postavitev ciljev z Iris Magajna;
  • MARIBOR, 15. 10. 2018: Za finančno pismenost in dostojno pokojnino vsemu navkljub, s Tomažem Kokoljem (Društvo za finančno pismenost, razvoj in promocijo družbene odgovornosti ter solidarnosti);
  • KRŠKO, 16. 10. 2018: delavnica kredibilnega nastopanja z Žigo Čamernikom, igralcem, pedagogom in recenzentom.

>> VEČ IN PRIJAVE NA DELAVNICE CREATE YOUR FUTURE    

 

3. Štiri delavnice za horizontalna področja za člane in potencialne člane zadrug (vodenje poslovanja in poslovnih knjig, pravno in drugo poslovno svetovanje, delavnice za uporabo orodja digitalnega zapisa za vstop v informacijsko-komunikacijsko platformo za zapis veščin, znanj, kapacitet in kompetenc, s katerimi razpolagajo člani zadruge in delavnica s področja trženja in predstavljanja podjetniški in drugim skupnostim za dostop na trg dela in trg s svojimi izdelki in storitvami); predvidena so mentorstva, izobraževanja, usposabljanja in vodena svetovanja.

Predvidene teme in lokacije delavnic:

  • SLOVENJ GRADEC, 25. 10. 2018, predstavitev zadruge ter delavnica offline marketing (Danijela Kocuvan) in online marketing (Barbara Čufar);
  • KOČEVJE, 6. 11. 2018, predstavitev zadruge ter delavnica o delovanju socialnih podjetij (Lilijana Brajlih);
  • MARIBOR, 7. 11. 2018, Gorkega ulica 34, predstavitev zadruge ter delavnica o računovodstvu in pravnem vidiku poslovanja;
  • CELJE, 7. 10. 2018 od 10:30 do 13:30, Kersnikova ulica 17 a, predstavitev zadruge ter delavnici offline marketing (Danijela Kocuvan) in online marketing (Barbara Čufar).

>> VEČ IN PRIJAVE NA DELAVNICE RESPONSIBLE BUSINESS

 

4. Izvedba dveh akademij, ki bodo namenjene izobraževanjem in usposabljanjem (v sodelovanju s transnacionalnimi partnerji se izvede izobraževanje in usposabljanje za prenos dobrih praks pri reševanju specifičnih problemov prekarnih delavcev skozi zadružni poslovni model).

Predvideni termini akademij:

Z veseljem vas 12. oktobra 2018 ob 12. uri vabimo na Zaključek jesenske šole oz. akademije, ki bo potekal na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo (UM FERI), kjer bomo predstavili platformo Create Responsible s svojimi osnovnimi značilnostmi in primer uporabe.
Poleg tega bodo najbolj nadarjeni razvijalci iz jesenske akademije za razvijalce blockchain tehnologij predstavili svoje ideje in bodo temu ustrezno nagrajeni.

  • RESPONSIBLE ACADEMY, od 9. do 10. 11. 2018

 

5. Izvedba enega zaključnega dogodka (konference) skupaj s partnerjem DIESIS, na kateri se predstavijo sistemske rešitve za obravnavo problematike prekarnega dela, oblikujejo priporočila in posredujejo ustvarjalcem politik na relevantnih resornih ministrstvih in vladi RS.

Nazaj na vrh