Projekt “Opolnomočen Yunus center”. Mentorske sheme, MGRT in Evropski socialni sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

www.eu-skladi.si

 

Opis projekta:

Javni razpis je usmerjen v izvajanje mentorske podpore za socialna podjetja, s katero bodo pridobila vsa potrebna znanja in veščine, ki so nujni za uspešno poslovanje na trgu v najširšem pomenu besede ter mentorske podpore za osebe, ki želijo nadgraditi obstoječa znanja in veščine o socialnem podjetništvu, ki jih potrebujejo za nadaljnje izvajanje mentorske podpore socialnim podjetjem.

 

Namen:

Namen operacije je okrepiti inovativno strateško planiranje v mednarodnem okolju, vodenje socialnega podjetja na družbeno odgovoren način, oblikovanje ali validacija (trajnostnih) poslovnih modelov ter razvoj metode merjenja družbenih učinkov.

S strokovno opolnomočenostjo združenja bodo tako projekti kot podpora, ki jo nudi združenje svojim članom, socialnim podjetjem, bolj kvalitetni.

 

Cilji:

  1. Pridobiti znanja in veščine strateškega planiranja in merjenja družbenih učinkov
  2. Ustanovitev Yunus centra
  3. Izdelati jasno poslanstvo, vizijo in strateški načrt za 1-3 leta
  4. Razvoj dejavnosti
  5. S strateškim načrtom, razvojem dejavnosti in inovativnimi storitvami

 

Način vrednotenja in spremljanja operacije:

  • Število novih delovnih mest,

Ob predpostavki, da se bo dejavnost načrtovano širila in razvila, bomo zaposlili dodatnega sodelavca iz ranljive ciljne skupine. Zaposleni bo sodeloval pri promociji Yunus centra, razvoju gradiv, publikacij, informiranju, razširjanju rezultatov operacije

  • št. članov,

Načrtujemo povečanje števila članov, še posebej iz skupine registiriranih socialnih podjetij, ki bodo od združenja dobile nove, kvalitetne storitve ter stik do mednarodnih partnerjev in projektov

  • višina prihodkov iz strani storitev na trgu,

Ocenjujemo, da bodo prihodki vsaj 10.000 eur na leto višji kot pred operacijo.

  • število mednarodnih partnerstev,

Ocenjujemo, da bomo udeleženi v vsaj 3 novih projektnih partnerstvih

Aktivnosti v obdobju operacije “Opolnomočeni Yunus center”, ki je potekala v okbdobu od 1.3. do 13.9.2019 smo zbrali na NA TEJ POVEZAVI. Tukaj bomo tudi dodajali nove.

Nazaj na vrh