Razpis MGRT o merjenju družbenih učinkov v celoti zavrnjen

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 15. maja 2020 objavilo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb in zaključku postopka brez oddaje javnega naročila, katerega predmet je “Izdelava aplikativnega modela za merjenje družbenega učinka socialnih podjetij”.

Na razpis sta prispeli dve vlogi in sicer od Inštituta za razvoj družbene odgovornosti in Združenja Socialna ekonomija Slovenije.

Razloge za odločitev lahko pogledate v uradni objavi na tej povezavi.

Fotografija: Društvo Dnevni center aktivnosti za starejše Toti DCA Maribor, socialno podjetje.

Nazaj na vrh