Razpis P1 plus 2016

Razpisanih 109,5 milijonov evrov garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad je 12.02.2016 objavil javni razpis (P1 plus 2016) za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov v višini 109,5 mio EUR, ki jih bodo najemala mikro, mala in srednje velika podjetja za rast in razvoj v letu 2016. Hkrati z ugodnim zavarovanjem bodo podjetja deležna tudi subvencije obrestne mere.

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem bo omogočen lažji in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj Sklad vstopa kot garant, ki bo zagotovil 60 % ali 80 % zavarovanja bančnega kredita, ki jih bodo podjetja najela pri eni od sodelujočih bank v okviru štirih kreditno – garancijskih linij, ki vključujejo možnost zavarovanja klasičnih projektov, tehnološko inovativnih projektov, poslovanja zdravih jeder ter dejavnosti trgovine.

Z izdajo garancije se:
§ – poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
§ – zagotovi nižja obrestna mera za kredite najete z garancijo Sklada (6 mesečni EURIBOR od + 0,15 % do 0,65 %)
§ – zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za  bančne kredite za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 EUR,
§- zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
§ – zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
§-  strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Garancije bodo tudi v letu 2016 ostale na vodilnem mestu med vsemi ponujenimi spodbudami Sklada s tem, da se je njihova kvota v primerjavi s preteklim letom, zaradi uspešne kandidature Sklada v okviru programa »COSME« povečala za okoli 30 %. Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, omogoča podjetjem, da na ta način izkoristijo možnost in okrepijo konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj.

Preberite več:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=38

Nazaj na vrh