Razpisana sredstva Slovenskega regionalno razvojnega sklada za podjetniške projekte

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 25. 9. 2015, v Uradnem listu RS, št. 69/2015, objavil Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015 z rokoma prijave 26.10.2015 ter 26.11.2015.

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil podjetniškim projektom na območju Republike Slovenije.

Namen razpisa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Cilj razpisa je spodbujanje:
– podjetniške aktivnosti,
– konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 5.126.000,00 EUR.

Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:
– SKLOP 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z upoštevanjem pravil državnih pomoči oz. regionalnima shemama državnih pomoči (regionalna shema državnih pomoči št.: BE02- 2399245-2014 in regionalna shema državnih pomoči MSP št. BE03-2399245-2014; v nadaljevanju: regionalni shemi državnih pomoči).
– SKLOP 2: sofinanciranje projektov s posojili brez elementov državnih pomoči oz. kot posojila z obrestno mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer.

Več informacij o razpisanih sredstvih pridobite na spletni strani Sklada www.regionalnisklad.si.

Nazaj na vrh