RAZPISI HORIZON 2020/OBZORJE 2020

Evropska Komisija je za posamezne prednostne naloge programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na svojem spletnem portalu objavila odprte in prihajajoče javne razpise za leti 2016 – 2017.

 V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« so naslednje teme:

 • »pameten, okolju prijazen in integriran promet« Mobility for Growth 2016 2017 (H2020-MG-2016-2017) – uradna stran, Green Vehicles 2016-2017 (H2020-GV-2016-2017) – uradna stran;
 • »zanesljiva, čista in učinkovita energija« Smart and Sustainable Cities (H2020-SCC-2016-2017) – uradna stran;
 • uporaba potenciala živih vodnih virov Blue Growth: Demonstrating an Ocean of Opportunities (H2020-BG-2016-2017) – uradna stran;
 • trajnostna preskrbe s hrano Sustainable Food Security – Resilient and Resource-Efficient Value Chains (H2020-SFS-2016-2017) – uradna stran;
 • konkurenčna nizkoogljična energija Call for Competitive Low-Carbon Energy (H2020-LCE-2016-2017) – uradna stran;
 • avtomatizacija cestnega prometa Automated Road Transport (H2020-ART-2016-2017) – uradna stran;
 • energetska učinkovitost Energy Efficiency Call 2016-2017 (H2020-EE-2016-2017) – uradna stran;
 • zagotavljanje digitalne varnosti Digital Security Focus Area (H2020-DS-2016-2017) – uradna stran;
 • zelena ekonomija Greening the Economy (H2020-SC5-2016-2017) – uradna stran;
 • personalizirana medicina – prilagajanje zdravljenja Personalised Medicine (H2020-SC1-2016-2017) – uradna stran;

 ter v okviru prednostne naloge »odlična znanost«:

 • Marie Skłodowska-Curie inovativna mreža usposabljanja Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) (H2020-MSCA-ITN-2016) – uradna stran;
 • koordinacija in izvedba Evropske noči raziskovalcev European Researchers’ Night (H2020-MSCA-NIGHT-2016) – uradna stran;
 • znanost z in za družbo Science with and for Society (H2020-SWAFS-2016-17) – uradna stran.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

 Specifični pogoji sodelovanja za posamezen razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 Datum odprtja in rok prijave sta odvisna od posameznega področja.

Horizon 2020 1

Nazaj na vrh