RREUSE: “Končni dogovor o Okvirni direktivi o odpadkih vključuje več podpornih ukrepov za ponovno uporabo”

19. december 2017
Posredovano sporočilo za javnost evropske mreže za ponovno uporabo RREUSE

Evropski parlament in države članice EU so se dogovorile o jasnejših ukrepih za podporo preprečevanju nastajanja odpadkov in naredile pomembne ukrepe za  “pripravo na ponovno uporabo” v evropski hierarhiji ter ravnanje z odpadki kot del spremenjene evropske okvirne direktive o odpadkih. Čeprav so ukrepi v primerjavi s prvotnim pogajalskim stališčem Evropskega parlamenta, manj ambiciozno zastavljeni, je RREUSE pozdravil revidirano zakonodajo, vendar pravi, da bodo države članice zdaj morale sprejeti nadaljnje ukrepe za zagotovitev nadaljnje prednostne uporabe v nacionalnih pobudah, tudi s pomočjo uradnih ciljev.

Poslanci Evropskega parlamenta in držav članic so na začetku tega tedna končno dosegli dogovor o revidiranem svežnju zakonodaje o odpadkih, čeprav končno besedilo še ni objavljeno in v celoti analizirano s strani RREUSE. Kljub temu RREUSE razume, da so bili uvedeni nekateri podporni ukrepi za ponovno uporabo in popravila.

Obvezno ločeno zbiranje tekstila se bo začelo leta 2025.

Razlikovanje med pripravami na ponovno uporabo in recikliranjem je bilo v zadnjih letih ključno sporočilo RREUSE do institucij EU, zlasti z določitvijo ločenih ciljev za pripravo ponovne uporabe in podpiranjem dostopa socialnih podjetij za ponovno uporabo še uporabnih predmetov, ki vstopajo v tok odpadkov.

Z uvedbo nove metodologije merjenja in načrtovanega obveznega poročanja ločenega od recikliranja so bili v tej smeri sprejeti jasni koraki. Ideja o dostopu je podprta, čeprav bi na RREUSE želeli videti jasnejše besedilo o tej točki.

Kljub novemu glavnemu cilju direktive, ki ostaja skupen “priprava na ponovno uporabo in recikliranje”, bo Komisija preučila možnost ločene priprave ciljev ponovne uporabe komunalnih odpadkov do konca leta 2024 .

RREUSE pozdravlja dejstvo, da priprave na ponovn uporabo ostajajo na mizi, čeprav bi ločen cilj, določen s to revizijo zakonodaje, ki ga podpira Evropski parlament, privedel do bistveno hitrejših sprememb na terenu za ustvarjanje novih partnerstev, podaljšanje življenjske dobe izdelkov in ustvarjanje lokalnih delovnih mest.

V zvezi z razvojem je Michal Len, direktor podjetja RREUSE, dejal:

“Kot razumemo, besedilo posodobljene okvirne direktive o odpadkih daje dobrodošlo spodbudo za razpravo na nacionalni ravni o podpori za ponovno uporabo in pripravi na ponovno uporabo, čeprav bi lahko bila ambicija višja. Spodbujanje dostopa do toka odpadkov za operaterje ponovne uporabe, nova metodologija merjenja in obvezno poročanje so vse izboljšave v primerjavi z dosedanjimi pravili.

Ta zagon mora potekati na nacionalni ravni. Medtem ko bo Komisija v prihodnosti preučila ločeno pripravo ciljev ponovne uporabe, taki cilji že obstajajo v številnih državah in regijah, saj lahko države članice pri uporabi novih pravil služijo kot vir navdiha. Nadaljnja okoljska zakonodaja EU je vedno odvisna od posameznih držav, da se odločijo. ”

Zdaj mora spremembe uredbe uradno potrditi Evropski parlament in vse države članice, kar bo potekalo na začetku naslednjega leta. RREUSE bo zagotovil nadaljnjo analizo in mnenje o podrobnostih sporazuma in idejah o izvajanju, ko bo končno besedilo na voljo.

Nazaj na vrh