S konference CEE CSR Summit Bratislava 2017

On November 14th 2017 in Bratislava there was conference about social responsibility CEE CSR Summit 2017 going on. Our member Miro Mihec from ethical advertising company Etika d.o.o. participated in round table in discussion about Education for the next generation. Discussion was going on that existing education sistem is prepare to collaborate, when it feels convenient. New ideas can come into it partly and slowly by motivating stakeholders one by one. Then new ideas become able to get into the sistem.

Program: http://www.cee-csr-summit.eu/en/program/

Blog by moderator Jakup Simek from pannel “How to scale effective education for future jobs?”

Na okrogli mizi Education for the Next Generation(s), ki jo je pripravilo slovaško podjetje Accenture na CEE CSR Summit Bratislava 2017 je združenje Socialne ekonomije Slovenije predstavljal Miro Mihec.

Ugotovitve: Obstoječi sistem izobraževanja je delno pripravljen sodelovati, dokler se počuti dobro. S sodelovanjem z obstoječim sistemom ustvarjamo nove povezave, interese in spodbude za uvajanje sodobnejših načinov izobraževanja na način, da zmotiviramo posamezne deležnike. Takrat postanemo zanimivo podporno okolje, ki počasi uvaja spremembe. Več na naši spletni strani.

Program: http://www.cee-csr-summit.eu/en/program/

Blog moderatorja panela na konferenci g. Jakupa Simeka “How to scale effective education for future jobs?”

Nazaj na vrh