S konference INVESTIRANJE Z UČINKOM 3.10.2018 v Zagrebu

S konference INVESTIRANJE Z UČINKOM 3. oktobra v Zagrebu.

Organizatorji: Feelgood s partnerji: Evropski investicijski fond (EIF), Global Compact Network Croatia (CEA) in World Business Angles Investment Forum Croatia. Zbralo se je kar 136 udeležencev.

Nekaj utrinkov:

  • Uli Grabenwarter, namestnik direktorja Evropskega investicijskega sklada (IMF): “Financirano projekte, ki znižajo in preprečujejo stroške državam, organizacijam in podjetjem. Dostavljamo vizijo, družbene vrednote skozi etične storitve.
  • Prof. Danica Purg, predsednica IECD, Poslovna šola Bled: “Družbeni učinek je razlika med družbenim doprinosom začetnega in novega stanja. Družbeni učinek merimo kvalitativno, ne toliko kvantitativno.
  •  Prof. dr. Mislav Ante Omazić, Ekonomska poslovna fakulteta Zagreb: . Prilagoditi se moramo posamezniku; kaj on misli, da je družbeni učinek, kaj misli, da je njegov družbeni doprinos. Samo to je merodajno”. Dodal je, da je Hrvat Rudolf Štajner dober primer družbenih učinkov na področju kmetijstva.
  • Dr. Paul Stubbs, Ekonomski inštitut Zagreb o merjenju družbenih učinkov: “Ni vse direktno merljivo. Bolj pomembno kot indikatorji družbenih učinkov je razvoj zavesti!” Veliko več kot teorija mu pomeni, da lahko zjutraj spije kavo doma in si na vrtu natrga svežo zelenjavo.

Na fotografiji: Tilen Šarlah, EMBA, Feelsgood predstavnik za Slovenijo, Renata Brkič, Feelsgood predstavnica za Hrvaško in Miro Mihec, predstavnik Združenja Socialna ekonomija Slovenije.

 

 

Nazaj na vrh