Sebastjan Pikl – zadruge, mednarodni marketing, nastopanje

Poveži se z mentorjem!

Področja dela:

  • analitično spremljanje socialne ekonomije in socialnega podjetništva v Sloveniji in državah EU
  • zadružni in ESOP modeli v teoriji in praksi
  • osnove trženja za socialna podjetja
  • poslovno trženje in marketing na mednarodni ravni
  • produkcijske linije in organizacija proizvodnje
  • planiranje rasti in skupinsko delo
  • priprava scenarija, snemanje in montaža promocijskih in igranih video posnetkov
  • treningi nastopanja v javnosti in priprava motivacijskega govora
  • priprava celostnih “start-up” programov/ od zasnutka do izvedbe (Slovenija ali JV Evropa)

Št. mentorirancev naenkrat: 2

Število brezplačnih mentoriranj:

Lokacija srečevanj: Ljubljana, Dravograd

Kratek opis mentorja:

 


 

Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:

  • Nastopanje v javnosti po “Metodi”

S pomočjo igralske “Metode”, izvajam sam ali skupaj s sodelavci delavnice za nastopanje, tako ena na ena, kot v javnosti.
Delavnice temeljijo na aktivnem sproščanju, doseganju zbranosti in sporočanju jasnih misli in ciljev.
Pripravljene so lahko zasnovane kot zaporedje krajših vaj za posameznike ali skupine, integrirane skupaj s snemanjem govorov, nastopov, dialogov ali intervjujev s komentarjem.
Referenca: Delavnice so preizkušene na terenu od 2008 naprej.

Nazaj na vrh