SEE ME IN za krepitev podjetnikov migrantov

SEE ME IN – Social Entrepreneurship as an Enabling environment for Migrants’ Employment and INtegration

  • Trajanje projekta: 1. aprl 2019  – 31. marec 2022
  • Vodilni partner: Fondazione Politecnico di Milano (Italija)
  • Partner za Komunikacijo: Združenje Socialna ekonomija Slovenije

Opis projekta SEE ME IN

Podjetništvo je močno gonilo gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest. S spodbujanjem finančno neodvisnih podjetij naše regije postajajo močnejše. Še posebej to velja, če ustrezne organizacije podpirajo vse potencialne podjetnike, vključno s podjetniki s priseljenskim ozadjem. Prav slednji se srečujejo z različnimi izzivi pri razvoju svojega poslovanja: jezikovne bariere, otežen dostop do informacij in tehnologij, nepoznavanje kulture in zakonodaje, zaposlovanje.

Projekt SEE ME IN prispeva h krepitvi podjetništva med migranti podjetniki v državah srednje Evrope, ki so projektne partnerice.

Začetna analizira podjetij, ki so jih migranti že ustanovili, njihove potrebe na različnih področjih (vodenje podjetja, vključenost v mestno ali lokalno okolje) so osnova za razvoj vsebinskih in informacijskih rešitev za namen usposablja in izboljšave podjetniških veščin podjetnikov priseljencev. Vzpostavljen bo hub za podporo njihovemu podjetniškemu delovanju ter podporno okolje za opolnomočenje podjetij migrantov. Rešitve bodo prilagojene glede na posebnosti vsake države partnerice in izbranih sektorjev. Sodelavci na projektu v ta namen razvijajo modularno in prilagodljivo platformo, ki bo ponujala ključna orodja za upravljanje, poslovne procese ter trženje in komunikacijo. Podpora bo prav tako težila k prilagajanju regionalne ponudbe storitev drugih podpornih okolij, da bodo bolje ustrezale potrebam podjetij, ki jih ustanovijo podjetniki iz tretjih držav.

»See Me In« – enake možnosti za podjetnike v Sloveniji

Projekt Interreg Centralna Evropa »SEE ME IN« podpira slovenske podjetnike priseljence iz tretjih držav prve generacije ali potomce na področju prehrane, mode in obrti.

Podjetniki z migracijskim poreklom imajo drugačen pogled na poslovno okolje v Sloveniji. Ta posebna perspektiva je s svojimi prednostmi in slabostmi v središču projekta SEE ME IN. Krepitev enakih možnosti v podjetništvu spodbuja medkulturno in socialno kohezijo.

Od aprila 2019 do marca 2022 bodo partnerji v sodelovanju s strokovnjaki pripravili tudi poseben program usposabljanja o izbranih temah, ki so prilagojene potrebam ciljnih skupin, in so usklajene z obstoječimi institucijami in njihovimi ponudbami. Poseben poudarek je na usposabljanj za trajnostno upravljanje podjetij. Projekt tudi spodbuja B2B izmenjavo med podjetniki iz Slovenije in podjetniki v državah partnericah, omogoča udeležbo na mednarodnih sejmih, podpira tržne kampanje in organizira lokalne prireditve ter obiske podjetij.

Projekt se sofinancira s sredstvi programa EU »Interreg« za srednjo Evropo. V projekt je vključenih deset partnerjev iz Italije, Nemčije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske ter štirje pridruženi partnerji. Partnerji smo: Fundazione Politecnico di Milano (IT), Cooperative Group CGM (IT), Municipality of Milan (IT), Fakulteta za uporabne družbene študije (SLO), ACT Group (HR), Združenje Socialna ekonomija Slovenije so.p. (SLO), West Pannon Regional and Economic Developmen (MADŽ), Mestna občina Nova Gorica (SLO), Budapest Chamber of Commerce and Industry MADŽ), Aiforia GmbH (NEM).

Projektne aktivnosti so razdeljene v delovne sklope. Združenju SES, so.p. je zaupano vodenje delovnega sklopa Komunikacije. Spremljajte naše projektno delo na spletni strani (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SEE-ME-IN-.html in socialnih omrežjih: https://www.facebook.com/interregseemein/.

Vodja projekta pri Združenja Socialna ekonomija Slovenije je Lilijana Brajlih.

Kontakt za več informacij: seemein@socialnaekonomija.si.

»Slovenski regionalno razvojni sklad po posojilni pogodbi z Združenjem Socialna ekonomija Slovenije, so.p. predfinancira izvajanje projekta INTERREG SEE ME IN CE1415.«

Nazaj na vrh