S sestanka potencialnih zadružnikov in simpatizerjev zadruge Odgovorni ustvarjalci

Sestanek potecialnih zadružnikov in simpatizerjev zadruge Odgovorni ustvarjalci je potekal 9.5.2019  na Mali tržnici v  Mariboru.

Zadruga Odgovorni ustvarjalci, z.b.o., so.p. je bila ustanovljena 20.2.2019 na naslovu Ulica Šercerjeve brigade 18 v Mariboru. Ustanovitelji so Mirjana Ivanuša Bezjak, Iris Magajna in Miro Mihec. Predsednica zadruge je Mirjana Ivanuša Bezjak. Zadruga posluje na naslovu Partizanska 12 v Mariboru, na podružnici Združenja Socialna ekonomija Slovenije (ZSES) Podravje, na razpolago pa ima tudi uporabo dvorane na Gorkega 34 v Mariboru, kjer je sedež ZSES.

Zadruga je nastala kot odgovor na naraščujoč izziv prekarnih delavcev v vzhodni Sloveniji, in sicer na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela«. Zadružna pravila so se izoblikovala na več kot 12 delavnicah in zaključni akademiji. Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani.

Zadruga poslovno miruje, dokler je ne začnemo uporabljati na pobudo posameznika ali skupine zadružnikov v skladu s statutom in pravilnikom.

Spletna stran www.Create-Responsible.eu deluje, vendar jo bomo pričeli uporabljati po potrebi ob pričetku poslovanja ali pa šele, ko jo bomo lahko nadgradili z dodatnimi sredstvi.

Pred ali vzporedno s pričetkom poslovanja se lahko oblikujejo sekcije s skrbniki za posamezna področja glede na delovanje zadruge (trajnostni turizem, zero-waste trgovine Kupujem odgovorno, računovodstvo, pravno svetovanje, marketing, prodaja, organizacija,…) za zadružnike in izven. Možnost osebnega dopolnilnega dela. Varianta je tudi delo preko zadruge s prostovoljsko pogodbo.

Miro Mihec je predstavil idejo obiska vojvodinskih salašev (kmetij in posestev staroselcev, ki izumirajo in jih razprodajajo tujemu kapitalu) jeseni v okolici Novega Sada v Srbiji. Več na tej povezavi.

Tomaž Kokol in Robert Kranjec iz društva Aurum sta podala pobudo za predstavitev modela za financiranje zadrug, ki ga bosta predstavila na naslednjem srečanju.

Naslednje srečanje bo v sredini junija.

Zapisnik srečanja pot. zadružnikov 9.5.2019

Operacijo “S kreativnim vključevanjem do dostojnega dela” prekarcev sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj na vrh