Sevniški odmev dneva SE in zadružništva “Priložnosti participacije v podjetništvu” v torek, 4.7.2017

V duhu obeležitve Evropskega dneva socialne ekonomije in Mednarodnega dneva zadružništva vas vabimo na posvet z naslovom

»Priložnosti participacije v podjetništvu«

v torek, 4.7.2017, ob 10. uri v Socialnem inkubatorju KNOF

(Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica)

Beseda participacija, soudeležba, soustvarjanje se je pričela množično uporabljati v vseh področjih družbe, od aktivnega državljanstva do sooblikovanja v izobraževanju in nenazadnje v podjetništvu. Participacija je tudi tesno povezana z družbeno odgovornostjo. Izziv dogodka je predvsem opozoriti na obstoječe družbeno odgovorne, participatorne in trajnostne prakse v podjetništvu ter spodbuditi k razmisleku, kje so še neodkrite priložnosti in prednosti participacije v Posavju.

Že nekaj časa velja, da za doseganje uspešnega, učinkovitega in dinamičnega podjetja ni ključno zmanjševanje stroškov, narediti več dela za čimmanj denarja, ustvarjati čimvečjo dodano vrednost, tako da podjetje ustvarja čimvečji dobiček za lastnike, delavcem pa mora država doplačevati razliko do minimalne plače.

Kot bomo prikazali je spodbujanje podjetnosti in inoviranja med sodelavci ključ do uspeha podjetja, to pa je tesno povezano z (z)možnostjo posameznikove samoaktualizacije in delom za višji smisel. Zastareli vzorci podjetništva postavljajo ovire ustvarjalnosti, posledica tega pa je neizkoriščenost talentov. Najboljša so podjetja “kjer vodja verjame, da ima vso kontrolo, sodelavci pa, da imajo vso svobodo” (Fisher B.). Ljudje so bolj samoiniciativni, predani, motivirani, če soustvarjajo in soupravljajo svoje delovno mesto oz. podjetje in če v svojem delu vidijo širši smisel.

Omenjene vrednote so oz. morajo  biti osnova organiziranosti in delovanja podjetij socialne ekonomije. Tako socialna ekonomija služi kot orodje za uresničevanje vrednot družbene odgovornosti in odprave revščine saj ustvarja bolj solidarno družbo, skrbi za ranljive skupine ter enakopravno porazdeljuje bogastvo, ker je njeno bistvo samoaktualizirani človek.

Mojca Žganec Metelko,

Združenje Socialna ekonomija Slovenije

www.socialnaekonomija.si
Program:
9.30 – 10.00 Registracija in mreženje
10.00 – 10.15 Obeležitev evropskega dneva socialne ekonomije in mednarodnega dneva zadružništva z uradno razglasitvijo odprtja regijske podružnice Združenje Socialna ekonomija Posavje

10.15. – 12.15 Panel 1: Participatorna in skupnostna podporna okolja za razvoj socialne ekonomije
– Novosti iz socialne ekonomije, mednarodno povezovanje, podpora članom, Združenje Socialna ekonomija Slovenije, Nena Dokuzov
– Poročilo s preteklih srečanj zadrug (Maribor, Lendava, Koper) glede vzpostavitve centra za razvoj zadružništva ter razprav o nadaljnjih korakih, Karolina Babič
– Inkubator KNOF Posavje iz pogleda inkubirancev, Petra Jazbec – Zavod Veles so.p., Tea Zakšek – Gajatri
– Kratka delavnica: Skupni izzivi in priložnosti podpornih okolij za socialno ekonomijo

12.15 – 13.15 Panel 2: Participacija delavcev pri soupravljanju in lastništvu podjetja
– Zadružništvo, prenos podjetij na delavske zadruge in projekt TransfertoCOOP, Karolina Babič, Združenje CAAP, so.p.
– Primer modela soupravljanja v socialnem podjetju Stara šola, zelena trgovina podarjenega
– Kratka delavnica: Izzivi pri preoblikovanju v delavske kooperative v Posavju

13.15 – 13.45 Zaključek: Povzetek ugotovitev in sklepov

13.45 – 15.00 Pogostitev lokalnih pridelovalcev

 

Na dogodek se prijavite tukaj: https://goo.gl/forms/8OTAIpAD7onvSsuh1
Število mest je žal omejeno.

Nazaj na vrh