Social(i) Makers

Ime projekta: Social(i) Makers

Program: Interreg Srednja Evropa

O projektu:

Projekt »Ustvarjalci družbenih inovacij« (Social(i) Makers) poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Temeljni cilj partnerjev iz sedmih držav je prispevati h krepitvi zmogljivosti za družbene inovacije v tem delu Evrope. Naš prispevek temelji na pristopu od spodaj navzgor: izhajamo iz potreb družbenih inovatorjev in ocene stanja sedanjega ekosistema, ki je v večini držav še vedno v začetni fazi razvoja. Oblikovali in izvedli bomo aktivnosti za izboljšanje ekosistema, ki bodo primerne za vključena območja. S povezovanjem interesov ključnih deležnikov in ustvarjalcev družbenih inovacij na nadnacionalni ravni pa želimo okrepiti pretok znanja in izkušenj med deležniki v Srednji Evropi kot enega od ključnih elementov podpornega ekosistema.

Spletna stran: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html Social(i) Makers

 

Kontakt:

Viljenka Godina, direktorica / Director

Ekonomski institut Maribor / Economic Institute Maribor

Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, Slovenia

Tel. / Phone: +386 2 23 52 344

E-mail: viljenka.godina@eim-mb.si

Nazaj na vrh