Socialna ekonomija Goriška

Združenje socialna ekonomija Slovenije, PE GORIŠKA

Lokacija podružnice: Potencial Inštitut, Lokovec 200, 5253 Čepovan | Pisarna: C. IX. Korpusa 46, 5250 Solkan

Odpirali čas: torek: 14.00 – 16.00, četrtek: 9.00 – 12.00

Kontakt: Lilijana Brajlih, 041 996 414, lilijana.brajlih@gmail.com

Kaj nudimo?

1.        Aktiviramo lokalne potenciale sektorja socialne ekonomije, vetujemo obstoječim in novim deležnikom na področju socialne ekonomije

2.        Vodimo evidence organizacij/podjetij socialne ekonomije, aktivnih zaposlitev in razvojnih potencialov (ustvarjanje prihodkov iz družbeno odgovorne dejavnosti na trgu): socialna podjetja, invalidska podjetja, zaposlitveni centri, nepridobitne pravne osebe, organizacije z dejavnostmi, ki prinašajo družbeni učinek, zadruge, obrtniki, kmetije in jih motiviramo k včlanitvi v Združenje SES

3.        Sodelujemo pri nadgrajevanju Strategije sektorja in njeni implementaciji na regionalni ravni upoštevajoč skupne točke z drugimi sektorji

4.        Razvijamo in izvajamo aktivnosti v lokalnem okolju (2017-2018) po modelu biti partner vsem nosilcem razvoja v regiji:

–        vključevanje v procese programiranja in odločanja (občine, regija, čezmejno sodelovanje) in odzivanje v primerih, ko so zaznana odstopanja od naših interesov

–        vključitev v LAS

–        vzpostavitev sodelovanja z Razvojnim svetom regije

–        pridobivanje virov za neodvisno tekoče delovanje

–        izboljšanje prepoznavnost sektorja

–        dvig števila organizacij socialne ekonomije vzporedno z razvojem in izboljšavami podpornega okolja

–        odzivanje na priložnosti in ukrepe države (regionalna mreža podpornega okolja, storitve za socialna podjetja na lokalni ravni, javna in zelena javna naročila za socialna podjetja…)

Nazaj na vrh