SOCIALNA EKONOMIJA SPLOŠNO

Socialna ekonomija, seveda prilagojena vsakokratnemu času, obstaja že od pradavnine naprej. O neke vrste socialni ekonomiji govorimo že na primer:

 • pri Egipčanih – obrtniška in panožna združenja
 • pri Rimljanih – obrtniške šola
 • Grki so imeli neke vrste socialni sklad v okviru mestnih državic
 • stoletje poznamo obrtniške cehe
 • v 11. stoletju se pojavijo prve laične dobrodelne organizacije
 • v 14. stoletju se razmahnejo cehi v Evropi

V 19. stoletju postane v Evropi socialna ekonomija odgovor na izkoriščanje delavcev. Socialna ekonomija je tema, ki je aktualna predvsem v času družbeno-ekonomskih kriz. Zakaj?

Moderni kapitalizem se sooča s krizami in ne ponuja rešitev težav generiranih z gospodarsko in finančno krizo. Je nepravičen pri produkciji in distribuciji ustvarjenega. Ekonomska in finančna moč se koncentrirata v rokah maloštevilnih institucij. Dodatno nestabilnost povzročajo borze s špekulacijami glede rasti in padcev cen. Socialna država v kapitalizmu ni učinkovita. Naštetih anomalij, ki jih povzroča neoliberalizem država ne more več blažiti, zato se v zahodnem svetu razvijajo na socialni ekonomiji temelječe organizacije, zavodi, združenja in podjetja.

podjetja.

Razlike med neoliberalizmom in socialno ekonomijo sta v tabeli povzela Podnar in Golob.

Primerjava med neoliberalizmom in socialno ekonomijo

Screen Shot 2015-06-24 at 12.22.48

Avtorja tabele: Podnar, Golob

VIR:http://www.socialni-inovatorji.si/knjiga/socialna-ekonomija-kaj-je

Socialna ekonomija tvori polje, ki uravnava sistem za dosego uravnoteženega socialnega in gospodarskega razvoja. Sposobna je ustvarjati nove priložnosti za družbo in razvoj, takšno družbo v kateri so najpomembnejši ljudje. Socialna ekonomija pomembno prispeva k pravičnejši razdelitvi prihodka, k ustvarjanju in zagotavljanju socialnih storitev, k trajnostnemu razvoju in uravnavanju nesorazmerij na trgu dela.

Lizbonska strategija EU sama izrecno priznava socialno ekonomijo kot temelj politike zaposlovanja. Socialna ekonomija na področju zaposlovanja pomembno prispeva k:

 • zaposlovanju z ustvarjanjem novih delovnih mest,
 • ohranjanju delovnih mest v sektorjih in podjetjih v težavah
 • povečanju ravni stabilnosti delovnih mest,
 • prenosu delovnih mest iz sive ekonomije na uradni trg dela,
 • ohranjanju spretnosti,
 • raziskovanju novih poklicev in
 • razvoju poti na trg dela za skupine, ki so posebej prikrajšane in socialno izključene.

 

 

Nazaj na vrh