Socialno podjetništvo prihaja tudi v Prlekijo

V petek, 19. septembra 2014, je na Spodnjem Kamenščaku v Ljutomeru potekal posvet o socialnem podjetništvu. Organizirala sta ga Občina Ljutomer in Mladinski center Prlekije- Pokrajinski center NVO z namenom pridobitve novega znanja s področja socialnega podjetništva. Po posvetu je sledil podpis pisma o nameri glede razvoja socialnega podjetništva na območju Prlekije.

Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva, je skozi zakonodajo in lastne izkušnje predstavil pomen socialnih podjetij za družbo in lokalno okolje. Socialna oz. družbeno koristna podjetja namreč, za razliko od klasičnih, uresničujejo posebne družbeno koristne cilje in se merijo po koristih, ki jih ustvarijo za svoje deležnike.

Pri socialnih podjetjih velja poudariti, da to niso socialne ali dobrodelne organizacije, ampak poslovni subjekti, ki prodajajo izdelke ali storitve, plačujejo lastne stroške, davke in izplačujejo plače. Razlika od klasičnih podjetij je v tem, da pridobljeni dobiček reinvestirajo v lasten nadaljnji razvoj ali v zaposlovanje novih ljudi iz ranljivih skupin.

Kot je poudaril Tadej Slapnik, ima socialno podjetništvo pri nas velik potencial v vsakem lokalnem okolju. V Sloveniji trenutno zaposluje zgolj 0,7% ljudi, povprečje zaposlenih v tem sektorju v državah članicah EU znaša okoli 7%. Hkrati so se socialna podjetja v krizi izkazala za bolj odporna, saj so v tem obdobju manj odpuščala oz. v nekaterih sektorjih celo povečevala število zaposlenih. Pomembno je poudariti, da razvoj spodbuja tudi Evropska unija, saj bo v obdobju do leta 2020 močno podpirala konkretne iniciative in ideje, tudi s finančnimi sredstvi.

Blanka Kovačič, direktorica socialnega podjetja Kooperativa Konjice iz Slovenskih Konjic, je predstavila lasten primer dobre prakse socialnega podjetja. Primarni fokus Kooperative Konjice je lokalna samooskrba, preko katere bi radi podeželje pripeljali v mesto.  V letu 2013 so odprli Trgovinico Z moje dežele – prodajalno z lokalno pridelano in predelano hrano, bio in eko izdelki certificiranih kmetij in posameznikov z registrirano dopolnilno dejavnostjo (trenutno 40 dobaviteljev).

Ob koncu posveta so mag. Olga Karba, županja občine Ljutomer, Tadej Slapnik ter Nina Stegmüller, programsko-projektna voditeljica MCP-PC NVO, podpisali pismo o nameri glede razvoja socialnega podjetništva na območju Prlekije. S podpisom se je občina Ljutomer zavezala k izkazovanju podpore strateškim ciljem na področju socialnega podjetništva, kot so povečanje prepoznavnosti tega sektorja, nadgradnja obstoječega podpornega okolja ter spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela. Pismo o nameri velja do konca leta 2016, v tem obdobju pa si bodo podpisniki prizadevali k ustvarjanju čim več uspešnih socialno podjetniških zgodb.

 

 

Nazaj na vrh