Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)!

Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 (P2R)!

V okviru javnega razpisa P2R podeljuje Sklad spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izobljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Namen produkta je spodbuditi zagon novoustavnovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Cilji javnega razpisa so:
– zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo,
– nova delovna mesta in zaposlovanje,
– zagon novih podjetij.

Več o samem razpisu si lahko preberete na: http://www.podjetniskisklad.si/101/2015/spodbude-za-zagon-podjetij-v-problemskih-obmocjih-z-visoko-brezposelnostjo-v-letu-2015-p2r.html

Nazaj na vrh