Stališča in predlogi Slovenskega foruma socialnega podjetništva do Programa ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva 2014-2014 in Operativnih programov finančne perspektive EU 2014-2020 za področje socialnega podjetništva in zadružništva

Spoštovani,

v prilogah lahko najdete ključne predloge in stališča do Programa ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva 2014-2014 in Operativnih programov finančne perspektive EU 2014-2020 za področje socialnega podjetništva in zadružništva, ki so bila oblikovana na posvetu: Sooblikujmo program ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva, v organizaciji Slovenskega foruma socialnega podjetništva, ki je potekal v soboto, 4. januarja 2014 v Slovenskih Konjicah.

Na posvetu smo izoblikovali stališča Slovenskega foruma socialnega podjetništva do predloga Programa ukrepov 2014-2015 in posredno tudi do osnutkov Programskih dokumentov  za  izvajanje Evropske kohezijske politike v Sloveniji v letih 2014 – 2020, ki ob vedno bolj omejenih sredstvih nacionalnega in občinskih proračunov predstavljajo edine realne vire za izvajanje ukrepov za  pospešen razvoj socialnega podjetništva in zadružništva v Sloveniji.

Ob cilju, da nastajajoči sektor socialnega podjetništva in zadružništva do leta 2020 v Sloveniji prispeva vsaj 10% delovnih mest in 10% k BDP, v Slovenskem forumu socialnega podjetništva predlagamo, da se spodbujanju razvoja tega področja v programskem obdobju 2014 – 2020 skupno nameni vsaj 10% razvojnih virov v okviru razvojnih programskih dokumentov (Program ukrepov razvoja socialnega podjetništva 2014-2015 in programskih dokumentih izvajanja Evropske kohezijske politike v Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020), kar v 7 letih skupaj znaša 330 mio EUR.

Temeljno vprašanje, ki ga v priloženih dokumentih naslavljamo na odgovorne nosilce politik v Republiki Sloveniji je, ali so pripravljeni sprejeti politično odgovornost, da v času gospodarske in finančne krize,  ob naraščajoči brezposelnoti, zaradi brezbrižnosti, nepoznavanja ali nepripravljenosti za spremembo razvojne paradigme v Sloveniji, dopustijo zatreti enega redkih pozitivnih ustvarjalnih razvojnih potencialov  in preprečiti, da se sektor socialnega podjetništva in zadružništva razvije tako, da bo do leta 2020 prispeval skupaj vsaj 10% BDP in 10% delovnih mest, kot jih v  poprečju v EU. Vse trenutnno javno dostopne verzije programskih dokumentov, ki opredeljujejo alokacijo ključnih razvojnih virov v  programskem obdobju 2014-2020, vključno z osnutkom  Programa ukrepov za  razvoj socialnega podjetništva 2014 – 2016,  na to vprašanje žal odgovarjajo z DA. 

Pri oblikovanju stališč so nas, ob predlogih podanih s strani socialnih podjetnikov, vodili tudi ključni dokumenti EU in OECD, ki dajejo državam članicam jasne usmeritve o tem zakaj in kako naj pospešijo razvoj socialne  ekonomije v svojem okolju ter  primeri dobrih praks nekaterih  članic EU (npr. Francije, ki  z namenom uspešnega premagovanja krize in razvoja novih delovnih mest, ob že relativno dobro razvitemu sektorju zadružnega socialnega podjetništva, uvajajo v vlado samostojni resor socialne ekonomije). Prav tako predloge  temeljimo na dokumentu, ki je bil kot pomoč za  pripravo Strategije razvoja socialnega podjetništva oblikovan na prvi javni tribuni z naslovom: Kako do učinkovitega programa ukrepov in strategije razvoja socialnega podjetništva aprila leta 2012, ki smo jo soorganizirali socialni partnerji iz področja socialnega podjetništva in zadružništva, ki ga v prilogi v celoti ga ponovno prilagamo.

S stališči in predlogi želimo kot predstavniki nastajajočega sektorja socialne ekonomije aktivno prispevati  k oblikovanju takšnih ukrepov in programov razvoja socialnega podjetništva in zadružništva, ki bodo  sektor socialne ekonomije po razvitosti in pomenu do leta 2020 približale evropskemu povprečju. Stališča posredujemo ključnim nosilcem politik v vladi in državnem zboru, občinam, medijem in širši zainteresirani javnosti. V prilogah vam prilagamo: Program Spodbujanja socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti v slovenskih regijah, junij 2013, Predlogi SFSP – strategija in program ukrepov razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji, marec 2012, Priloga Predlog operativnh ciljev in ukrepov, marec 2012.

Vljudno vas prosimo da priložene dokumnete posredujete zainteresirani javnosti.

Predlogi SFSP – strategija in program ukrepov razvoja socialnega podjetništva v SLO

Priloga Predlog operativnh ciljiev in ukrepov

Program Spodbujanja socialnega podjetništva, zaposlovanja in kreativnosti v slovenskih regijah

Stališča SFSP do programa ukrepov in OP finančne perspektive 2014-2020

Nazaj na vrh