STANJE IN PRIHODNOST SOCIALNE EKONOMIJE V MARIBORU

Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva, so.p. v sodelovanju s Fundacijo Prizma in Združenjem CAAP, so.p. v okviru Festivala socialne ekonomije ter v povezavi z Dnevi socialne ekonomije in Združenjem Šent vabimo na posvet

STANJE IN PRIHODNOST SOCIALNE EKONOMIJE V MARIBORU. 

Posvet bo v torek, 13. oktobra 2015, ob 9.30,

TkalkiTkalski prehod 4, Maribor.

Namen posveta je zastaviti strateške cilje ter opredeliti smernice za oblikovanje programa s katerim bomo v Mariboru in okolici spodbujali zagon, rast socialnih podjetij ter zaposlovanje v sektorju socialne ekonomije. Strateške cilje želimo navezati na vladno Strategijo razvoja socialne ekonomije 2015-2025, ki jo pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na možnosti financiranja programov spodbujanja ustvarjanja novih delovnih mest in zaposlovanja v socialni ekonomiji v aktualni evropski finančni perspektivi.

V uvodu posveta bomo predstavili stanje na področju socialne ekonomije v Mariboru, v nadaljevanju pa bomo moderirano razpravljali o izzivih in potrebah socialnih podjetij, sistemskih ovirah in o potencialih mesta. Z razpravo želimo izoblikovati in uskladiti skupna stališča, ki bodo služila kot podlaga za oblikovanje strateških ciljev, konkretnih predlogov in ukrepov za razmah in rast socialne ekonomije.

Na posvetu se nam bodo pridružil državni sekretar g. Tadej Slapnik, državni sekretar pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo v Kabinetu predsednika vlade, predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoMinistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavoda RS za zaposlovanje OS Maribor.

Menimo, da so izboljšave obstoječega stanja možne le s sodelovanjem vseh deležnikov, tako posameznikov kot države ter nevladnega in profitnega sektorja. Zato vas vabimo, da s svojim znanjem in izkušnjami prispevate k razvoju socialne ekonomije v Mariboru in regiji.

Vljudno vas prosimo, da vašo udeležbo potrdite na info@caap.si .

Vabilo na posvet

Program Posveta o stanju socialne ekonomije v Mariboru

Veseliva se ustvarjalnega srečanja z vami in vas lepo pozdravljava,

Maribor, 5.10.2015

Dušanka Lužar Šajt,

predsednica SFSP in direktorica Fundacije PRIZMA

Karolina Babič,

                                            predsednica Združenja CAAP, so.p.

Nazaj na vrh