Strokovni posvet “Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost”

Ponedeljek, 1. junij 2015, 9:00 – 16:30

Predvidena lokacija: Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana

Posvet POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST bo uvod v serijo dogodkov nove pobude Evropskega tedna trajnostnega razvoja (ETTR oz. ESDW – European Sustainable Development Week). S posvetom in spremljajočimi dogodki želimo v Sloveniji povečati po eni strani zavedanje o ciljih in procesih trajnostnega razvoja, po drugi pa o izjemnih potencialih Slovenije za doseganje teh ciljev, vključno z dobrimi praksami, ter možnostih in pričakovanih pozitivnih učinkih premišljenega povezovanja teh potencialov. Znanja, posredovana v okviru teh dogodkov, bodo uporabna za celostno načrtovanje in upravljanje razvoja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Posvet POVEZOVANJE POTENCIALOV ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Kabinetom predsednika vlade, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Skupnostjo občin Slovenije ter v partnerstvu z drugimi ministrstvi, podjetji, združenji, mrežami in pobudami na področju trajnostnega razvoja.

 CILJNE SKUPINE so državna in javna uprava, lokalne skupnosti, podjetja, regionalne institucije in gospodarska združenja, strokovna javnost, NVO, predstavniki različnih vej oblasti, drugi deležniki na področju trajnostnega razvoja in širša javnost.

Na posvetu bo glavni poudarek na predstavitvi dobrih praks trajnostnih podjetij (kot je Domel, Železniki) in skupnosti (kot je Srce Slovenije) ter na razmisleku (tudi v okviru popoldanske akcijske kavarne) o uporabi teh zgledov in izkušenj pri razvoju uspešnih primerov trajnostnega delovanja v drugih okoljih. Poleg predstavnikov dobrih praks bodo sodelovali visoki predstavniki vlade in strokovnjaki za integralno načrtovanje za trajnostni razvoj.

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prijava je možna na tej povezavi do srede, 27. maja 2015.

Dodatne informacije: darja.piciga@gov.si

Vabilo na posvet: ETTR 2015 Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost vabilo

Ogled dobrih praks integralne zelene ekonomije_02

unnamed-9

Nazaj na vrh