STROKOVNO MNENJE IN KOMENTAR O OCENI TVEGANOSTI V PRIMERU POSOJIL Z VALUTNO KLAVZULO, VEZANIH NA VALUTO ŠVICARSKI FRANK (CHF)

V Kooperativi ZEBRA so se zaradi želje, da konstruktivno prispevajo k razreševanju večplastnega problema in stisk jemalcev posojil z valutno klavzulo CHF, odločili podati mnenje in oceno o tveganosti bančnega kreditiranja z valutno klavzulo CHF. Mnenje podajajo objektivno in s konstruktivnimi nameni, da se tako prizadetim posojilojemalcem kot bankam, čigar ugled je zelo na udaru, pomaga pri razumevanju nastalega problema in iskanju nadaljnjih rešitev.

Mnenje ne temelji na posamičnih primerih posojilnih razmerij med bankami in posojilojemalci. Uporabili so splošne in javno dostopne podatke o omenjeni problematiki.

Pisci tega mnenja nimajo posojil v tuji valuti oziroma posojil z valutno klavzulo.

Vir: https://zebra.blue/index.php/strokovno-mnenje-chf

Nazaj na vrh