Študijski obisk socialnih podjetij v Mariboru s strani celjskih in srbskih profesoric ekonomije

23. maja so nas obiskale profesorice ekonomije Višje strokovne ekonomske šole iz Celja ter Ekonomske fakultete iz Niša z namenom primerjave slovenskih in srbskih socialnih podjetij. Pripravili smo jim sprejem na sedežu združenja Socialna ekonomija Slovenije na Gorkega 34 v Mariboru ter podružnici Podravje na Partizanski 12 s predstavitvijo projekta Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije in predstavitvijo situacije na področju socialne ekonomije v Sloveniji.

(BikeLAB)

Obiskali smo sledeča socialna podjetja: društvo Dnevni center aktivnosti za starejše Toti DCA, so.p., Kooperativo Dame, so.p. (Gostilnica pri damah), Kooperativo Peron, s.p. (Salon uporabnih umetnosti), Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p. (Center eksperimentov Maribor), Zadrugo Bikelab z.o.o., so.p., Društvo Hiša!, so.p. (Rajzerfiber biro) in Smetko.

(Center ekperimentov Maribor)

(Gostilnica pri damah)

(Dnevni center aktivnosti za starejše na Partizanski)

(Združenje Socialna ekonomija Slovenije, so.p.)

Nazaj na vrh