THANK YOU and Video from livestreaming at Conference CEE2

We thank you all participants at conference SEE2: SCALING UP SOCIAL ENONOMY ENTERPRISES IN SOUTH EAST EUROPE April 24.-25th 2017 at Brdo Congress Center Ljubljana in Slovenia for your important contribution to social economy growth ! Specially we thank all exhibitors at Fair of social economy enterprises to recognize opportunity for promotion and networking.

Her you can watch all videos from livestreem again:
https://livestream.com/zivo/SEE

Visit out facebook page to see PHOTOS.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem konference RAZVOJ SOCIALNE EKONOMIJE V JUGOVZHODNI EVROPI, ki je potekala od 24. do 25. aprila 2017 v Kongresnem centru Brdo, za vaš pomemben prispevek ! Še posebej se zahvaljujemo vse udeležencem sejma podjetij socialne ekonomije, ki so prepoznala priložnost za promocijo in povezovanje.

Tukaj si lahko ogledate večji del konference, ki smo jo tudi v živo prenašali: https://livestream.com/zivo/SEE

Obiščite našo facebook stran, kjer smo objavili FOTOGRAFIJE.

 

Nazaj na vrh