Tomaž Kokolj – optimizacija zavarovalnih pogodb, trg plemenitih kovin, izobraževanje

Poveži se z mentorjem!

Organizacija in funkcija: Aurum – društvo za finančno pismenost, razvoj in promocijo družbene odgovornosti ter solidarnosti

Področja dela:

  • licenca za opravljanje zavarovalniške dejavnosti AZN 30220 – 57/04 – 4 – ZN
  • licenca za trženje vzajemnih skladov in investicijskih kuponov
  • trženje fizičnih plemenitih kovin

Št. mentorirancev naenkrat: 2

Število brezplačnih mentoriranj: 2

Lokacija srečevanj: Maribor, Ljubljana

Kratek opis mentorja: Preko 25 let delovanja na področju zavarovalništva , trženju investicijskih kuponov, plemenitih kovin, optimizaciji naložb, preusmerjanju papirnatega denarja v stvarne vrednosti.
V zadnjem času aktivno sodelovanje na področju novih tehnologij in možnosti uporabe le teh v vsakdanjem življenju. Cilj in poslanstvo spremlja skozi celotno kariero velika želja po celostni obravnavi individualnih primerov. Čeprav se tehnike in pristopi spreminjajo z neverjetno hitrostjo, ostaja pregledno in pošteno informiranje končnega uporabnika, glavno vodilo mojega dela.
Kot rečeno, ne glede na situacijo, temeljne vrednote ostajajo.


 

Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:

  • Kako si zagotoviti dostojno pokojnino;
  • Kako najemno stanovanje spremeniti v lastniško;
  • Kako slabosti leasing pogodbe spremeniti v vašo prednost;
  • Kako z minimalnim dodatnim delom dosegati maksimalne rezultate.

Referenca:

– Delavnice s področja zavarovalnih optimizacij za več slovenskih zavarovalnic ,
– preusmerjanje papirnatega denarja v stvarne vrednosti – plemenite kovine za Auvesta Ag iz Nemčije,
– postopek nakupa in prodaje ter davčni vidik pri plemenitih kovinah, Quantis Aurum Avstrija
– več 10 seminarjev in izobraževanj na področju zavarovalnih poslov za domače in tuje agencije

 

Nazaj na vrh